Säga upp din plats

Vill du sluta och därmed säga upp din plats på Kulturskolan?

Uppsägning av plats ska göras via Kulturskolans e-tjänst eller via e-post av vårdnadshavare eller myndig elev till Kulturskolans administration. Det är också viktigt att du berättar för din lärare att du tänker sluta.

Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter

Klicka här för att logga in i e-tjänsten 
Behöver du mer information om hur du loggar in i e-tjänsten klicka här eller gå till rubriken "Logga in i e-tjänsten" i den blå toppmenyn.