Säga upp din plats

Vill du sluta och därmed säga upp din plats på Kulturskolan?

Uppsägning av plats ska göras via Kulturskolans e-tjänst eller via e-post av vårdnadshavare eller myndig elev till Kulturskolans administration. Det är också viktigt att du berättar för din lärare att du tänker sluta.

Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter