Säga upp din plats

Vill du sluta och därmed säga upp din plats på Kulturskolan?

Du säger upp din plats via Kulturskolans e-tjänst eller via e-post till Kulturskolan. Det görs av dig som är myndig deltagare, av din vårdnadshavare eller god man. Det är också bra om du berättar för din lärare att du tänker sluta.

Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter

Klicka här för att logga in i e-tjänsten 
Behöver du mer information om hur du loggar in i e-tjänsten klicka här eller gå till rubriken "Logga in i e-tjänsten" i den blå toppmenyn.