För dig med funktionsnedsättning

Du som är mellan 6 och 19 år är välkommen att söka alla kurser i Kulturskolan som är för din ålder. Utbudet hittar du genom att klicka på de geografiska områdena på startsidan för ansökan. Vi anpassar utifrån dina förutsättningar och behov så långt som möjligt.

För dig med funktionsnedsättning har vi även riktade och anpassade kurser. Här kan du delta helt på egen hand och det finns också kurser där vårdnadshavare eller ledsagare deltar. Om du önskar och behov finns är vårdnadshavare eller ledsagare välkommen att delta eller sitta med i undervisningsrummet. Detta sker i samråd med läraren. Det riktade och anpassade utbudet hittar du under fliken För dig med funktionsnedsättning när du har klickat dig in på något av de geografiska områdena.

Om den kurs du vill gå inte finns i det området där du bor är du välkommen att söka till ett annat område.

Verksamheten sker på barns och ungas fria tid, det vill säga på eftermiddagar efter skoldagen, på helger och lov. 

För dig med funktionsnedsättning – kontakta gärna en kulturskolelots

Om du som har en funktionsnedsättning är osäker på vilken kurs som skulle kunna passa dig kan du och din familj kontakta en av våra kulturskolelotsar som gärna hjälper till att hitta rätt kurs för just dig.

Stadsområdena: Hisingen och Sydväst

Stadsområdet: Centrum

Stadsområdet: Nordost