Frånvaro

Om du inte kan komma till din lektion måste du meddela det till din lärare eller till Kulturskolans administration. Om läraren är sjuk meddelas du eller din vårdnadshavare via e-post eller sms. Om du har oanmäld frånvaro vid tre tillfällen i följd kontaktar Kulturskolan myndig deltagare, vårdnadshavare eller god man för att undersöka anledning till frånvaron. Om det finns särskilda skäl får du behålla din plats, annars sägs platsen upp.

Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter