Frånvaro

Om du inte kan komma till din lektion måste du, din vårdnadshavare eller god man kontakta din lärare eller Kulturskolans administration före din aktivitet via telefon, sms eller e-post för att tala om att du inte kan komma. Om din lärare är sjuk meddelas du, din vårdnadshavare eller god man via e-post eller sms. Om du har oanmäld frånvaro vid tre tillfällen i följd kontaktar Kulturskolan dig som är myndig, din vårdnadshavare eller god man för att undersöka anledningen till frånvaron. Om det finns särskilda skäl får du behålla din plats, annars sägs platsen upp.

Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter