Skolföreställningar


Om du arbetar på skola och vill att dina elever ska få ta del av fantastiskt kulturutbud så kan vi berätta att vi varje termin hjälper till att möjliggöra förskole- och skolföreställningar för barn och unga. Genom KuBo (Kultur för barn och unga) tar vi varje termin in ett antal föreställningar som tar plats i Stora Salen hos oss.

KuBo

KuBo är Göteborgs Stads verktyg i arbetet för att alla Göteborgs barn och unga under sin tid i förskola och skola ska ha goda och likvärdiga möjligheter att ta del av konst och kultur. Alla barn och unga har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, rätt till konst och kultur oavsett var man bor eller vem man är. Barn och ungas rättigheter ska enligt Göteborgs Stads kulturprogram vara vägledande för det gemensamma arbetet i staden. 

KuBo är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

För mer information om KuBo samt hur du kan boka in dina elever, se KuBos hemsida: kubo.goteborg.se

Direktlänk till de föreställningar som spelas hos oss