Tillgänglighet


Här får du information om tillgängligheten i och omkring Kulturhuset Kåken.

Kulturhuset Kåken finns med i Tillgänglighetsdatabasen, läs mer via fljande länk: Tillgänglighetsdatabasen.

Parkering

 • Parkering med platser för bilar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns utanför entrén till nedre plan.
 • Parkeringen är avgiftsbelagd.

Kulturhusets tre plan

 • På nedre plan finns entré, kafé (som är stängt för tillfället), tillgänglighetsanpassad toalett och hiss.
 • På mellanplan finns entré, Stora Salen, Lilla Salen, utställningsyta, bibliotek, tillgänglighetsanpassad toalett och hiss.
 • På övre plan finns delar av biblioteket. Hit finns trappor från biblioteket och hiss från entréerna.

Entréer med dörröppnare

 • Entré till nedre plan från parkeringen har dörröppnare.
 • Entré med ramp till mellanplan har dörröppnare.
 • Vägen till entré med ramp på mellanplan är kullerstensbelagd.

Tillgänglighetsanpassade toaletter

 • Nedre plan – till höger efter hissen.
 • Mellanplan – inne på biblioteket.

Ledstråk

 • Nedre plan – ledstråk finns från entrén till hissen och den tillgänglighetsanpassade toaletten
 • Mellanplan – ledstråk finns från entrén till hissen och till biblioteket

Hörhjälpmedel

 • Stora Salen är utrustad med hörslinga.

Vid föreställning

 • Rullstolsplatser går lätt att ställa i ordning i samband med föreställningar, men det finns inga fasta platser då publikytan kan se olika ut från program till program.  
 • Vid frågor hör av dig på telefon 031-365 50 60 eller e-post till kulturhuset.kaken@kultur.goteborg.se.