Tillgänglighet

Här får du information om tillgängligheten i och omkring Kulturhuset Kåken.

Kulturhuset Kåken finns med i tillgänglighetsdatabasen.

Parkering

Parkering med platser för bilar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns utanför entrén till nedre plan. Parkeringen är avgiftsbelagd.

Kulturhusets tre plan

  • På nedre plan finns entré, kafé (som är stängd för tillfället), tillgänglighetsanpassad toalett och hiss.
  • På mellanplan finns entré, stora salen, utställningsyta, bibliotek, tillgänglighetsanpassad toalett och hiss.
  • På övre plan finns delar av biblioteket. Hit finns trappor från biblioteket och hiss från entréerna.

Entréer med dörröppnare

  • Entré till nedre plan från parkeringen.
  • Entré med ramp till mellanplan. Vägen till rampen är kullerstensbelagd.

Tillgänglighetsanpassade toaletter

  • Nedre plan – till höger efter hissen.
  • Mellanplan – inne på biblioteket.

Ledstråk

  • Nedre plan – ledstråk finns från entrén till hissen och den tillgänglighetsanpassade toaletten
  • Mellanplan – ledstråk finns från entrén till hissen och till biblioteket

Hörhjälpmedel

Stora Salen är utrustad med hörslinga.

Vid föreställning

Rullstolsplatser går lätt att ställa i ordning i samband med föreställningar, men det finns inga fasta platser då publikytan kan se olika ut från program till program.  Vid frågor hör av dig på 031-365 50 60 eller kulturhuset.kaken@kultur.goteborg.se.