En person sitter i skräddarställning i en blå soffa med en laptop i knät. Hen sträcker upp båda händerna i luften och jublar. Foto: Andrea Piacquadio

Sju övningar du kan göra själv

Även om våra vägledare finns här för att stödja dig i vägen mot ditt mål finns det mycket du kan göra själv. Här erbjuder vi dig sju övningar som du kan använda för att reflektera kring dig själv, dina värderingar, intressen och mål. Det är bra om du använder resultatet av övningarna när du träffar en studie- och yrkesvägledare. Hur lång tid varje övning tar varierar, men det brukar ta runt 15-45 minuter. Använd gärna papper och penna när du genomför övningarna.

 • Framgång

  I den här övningen får du möjlighet att analysera ett tillfälle där du lyckades med något du varit med om.

  Gör övningen "Framgång"

  Framgång

  Mål

  Att synliggöra framgångsfaktorer och lyfta in dessa i din karriärplanering.

  Detta lär du dig

  Du lär dig att identifiera framgångar och hur du kan använda dina erfarenheter för att påverka utfallet av dina kommande handlingar i en framgångsrik riktning.

  Tidsåtgång

  20 minuter.

 • Ledstjärnan

  Ledstjärnan är en övning där du får utforska de värderingar som är viktiga för dig i en yrkesroll. 

  Gör övningen "Ledstjärnan"

  Ledstjärnan

  Mål

  Övningens mål är att du ska identifiera de åsikter och värderingar som är viktiga för dig i enyrkesroll. Det här kan du sedan ha som underlag i din planering av framtida yrkesval. 

  Detta lär du dig

  Genom att utföra denna övning lär du dig saker om dig själv och dina behov i relation till en yrkesroll.

  Tidsåtgång

  20–30 minuter.

 • Intresseanalys

  Det här är en övning som hjälper dig att kartlägga dina intressen och synliggöra vad du gillar att göra.

  Gör övningen "Intresseanalys"

  Intresseanalys

  Mål

  Målet är att kartlägga dina intressen så att en vidare analys av dessa kan genomföras. Detta kan vidga perspektiven och ge inspiration till en hållbar karriärplanering.

  Detta lär du dig

  Du lär dig att upptäcka och att värdera dina intressen för att kunna ta ställning till dina behov inför framtiden

  Tidsåtgång

  20-30 minuter.

 • Yrkesvardag

  Det här är en värderingsövning där du får ta ställning till vad som är viktigt för dig i ditt framtida yrke.

  Gör övningen "Yrkesvardag"

  Yrkesvardag

  Mål

  Övningens mål är att synliggöra det som är viktigt för dig i ditt framtida yrke.  Det här kan du sedan ha som underlag i din planering av ditt framtida karriärval.

  Detta lär du dig

  Du lär dig att identifiera dina egna önskemål och behov i relation till ett yrke.

  Tidsåtgång

  20–30 minuter.

 • Jobbvärld

  I den här övningen får du chansen att utforska dina tankar om, idéer kring och perspektiv på jobb.

  Gör övningen "Jobbvärld"

  Jobbvärld

  Mål

  Att strukturera dina tankar och idéer kring jobb samt att stimulera till nya tankar om ditt framtida jobb.

  Detta lär du dig

  Genom att reflektera kring övningens frågor lär du dig att utforska dina värderingar kring jobb.

  Tidsåtgång

  20–30 minuter.

 • Vägskälet

  Detta är en övning som hjälper dig att utforska och synliggöra för- och nackdelar med olika alternativ. Övningen är för dig som väger olika alternativ mot varandra.

  Gör övningen "Vägskälet"

  Vägskälet

  Mål

  Att visualisera upplevda för- och nackdelar med olika alternativ för att på så sätt kunna underlätta i en valsituation.

  Detta lär du dig

  Du lär dig att systematiskt utforska dina värderingar kring olika alternativ.

  Tidsåtgång

  15–30 minuter.

 • Livslinjen

  I den här övningen får du chansen att kartlägga och strukturera upp en bild av hur det hittills sett ut
  i ditt liv med intressen, studier, jobb och privata händelser. Reflektionerna från den här övningen kan
  vara ett bra underlag att ta med till ett inbokat samtal med en studie- och yrkesvägledare.

  Gör övningen "Livslinjen"


  Mål

  Målet med övningen är att synliggöra eventuella mönster i dina tidigare val och värderingar för att
  väva samman den kunskapen med en hållbar karriärplanering. Målet är även att reflektera över framtida
  händelser som du vill ska inträffa.

  Detta lär du dig

  I den här övningen lär du dig om tidigare händelser i ditt liv som varit viktiga för dig, samt att
  analysera vad som leder fram till viktiga tillfällen i livet.

  Tidsåtgång

  20–40 minuter.