Foto: fauxels

Examensplanering


Önskar du komplettera kurser på komvux för att kunna utfärda en gymnasieexamen? Har du avslutat gymnasiet 2014 eller senare och har A-F betyg från tidigare kurser? Då är det här rätt aktivitet för dig.

Vi startar med en genomgång av vad som krävs för att utfärda en gymnasieexamen från komvux, därefter får du själv påbörja din studieplanering. Studie- och yrkesvägledare finns på plats för att svara på frågor och stötta dig i din planering.

För att du ska kunna delta på aktiviteten behöver du ha tillgång till dina betygsdokument. Har du inte tillgång till dina betygsdokument kan du få tag i dem genom att kontakta din tidigare skola eller regionarkivet.

Plats: Brogatan 4 eller online. 

Tid väljer du när du bokar.

Boka här

När vi träffas kommer vi att använda oss av följande hemsidor: 

Det är bra om du har besökt och bekantat dig med dessa innan. 

Är du osäker på om du kan delta på aktiviteten kan du mejla oss på info@arbvux.goteborg.se eller ringa på 031- 368 30 00.

För dig som inte kan delta på den här aktiviteten erbjuder vi även informationsträffar online. Där får du möjlighet att lyssna till information från studie- och yrkesvägledare och du kan också ställa frågor.

Du hittar dem och anmäler dig på sidan Informationsträffar online.