Vägledning för att lyckas med studierna


Din inställning påverkar dina valmöjligheter både i karriär och privatliv. Att börja något nytt, börja studera eller att byta yrke kan vara utmanande för många av oss. Även i dessa situationer har din inställning en stor påverkan.

Statiskt och dynamiskt mindset handlar om vilken inställning du har. När det kommer till att hantera valmöjligheter och förändringar i livet har ett dynamiskt mindset visat sig vara bättre än ett statiskt mindset.

I den här workshopen erbjuds kunskap och strategier om hur du kan bli mer medveten om ditt mindset och hur du kan påverka ditt eget mindset till det bättre för att på så sätt öka möjligheten att uppleva mer glädje och tillfredsställelse.  

Exempel på positiva effekter av ett dynamiskt mindset är:  

  • Större chans att nå ditt mål  
  • Underlättar utveckling av din potential 
  • Gör att du presterar bättre 
  • Större uthållighet vid utmanande situationer 
  • Främjar livslångt lärande 
  • Ökar din motståndskraft mot stress 
  • Stärker ditt självförtroende 
  • Vågar göra saker du inte testat tidigare 
  • Ökar ditt välmående 

Välkommen att delta!

Anmälan

Boka här