Foto: Anna-Lena Lundkvist

Förskoleturer

Snart kommer det två nya bokbussar. Information om vilka förskolor som de kommer att besöka och när kommer snart.