Publikationer


Här hittar du rapporter och andra dokument relaterade till ElectriCity-samarbetet.

Läs om hur tysta elbussar kan bidra till en hälsosammare stadsmiljö.

Trafikbuller är inte bara störande, det utgör också en allvarlig hälsorisk. Tysta elbussar kan vara en del av lösningen. Nu finns en populärversion av forskningsrapporten "Nyttoberäkningar av minskat buller från elbusstrafik i Göteborg".

Läs mer här:​
Lightversionen av rapporten

Slutsatser

Ny studie visar stora skillnader mellan dieselbussar och andra bussar när det gäller hälsoeffekter och samhällsnyttor.

Ladda ner rapporten här