-

Vi samarbetar med


Själva arbetssättet i ElectriCity är nytt, med flera parter inblandade för att utveckla och testa framtidens lösningar. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle samarbetar Göteborgs Stad för att skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik och statsutveckling.