Triple F - Fossilfria godstransporter

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är aktörsövergripande samverkan och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas CO2-utsläpp enligt uppsatta mål.

Triple F- Programmet har två övergripande mål: Det första är att bidra med resultat i form av forskning och utveckling av innovativa lösningar som innebär tydliga steg mot en omställning till ett fossiloberoende godstransportsystem. Programmet skapar genom detta förutsättningar för bred implementering av nya och befintliga lösningar. Det andra målet är att skapa en plattform för att både utveckla och sprida kompetens mellan aktörer och branscher och regioner.

Göteborgs stad kommer inom Triple F att identifiera utmaningar men även vara en viktig demonstrationsarena, både gällande urban mobilitet och långväga transporter. Här är bl.a Göteborgs hamn en viktig möjliggörare för projekt inom innovation i energieffektiva och miljövänliga logistik- och transportupplägg. Göteborgs stad är också partners i CLOSER och deltar i Urban Mobility round-table.

Läs mer om Triple F på programmets webbplats