Smarta urbana trafikzoner


Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras utifrån en digital regelgivning. Genom geofencing öppnas nya möjligheter att effektivisera trafikflöden, öka trafiksäkerheten, minska utsläppen och få ner bullernivåerna.

Inom FoI-programmet för geofencing startades projektet Smarta urbana trafikzoner. Projektet innehåller fysiska tester, som utfördes i Stockholm och Göteborg. Dessa lägger grunden för projektets kärna: utveckling av en digital infrastruktur, regelverk, effektberäkningar och affärsmodeller som krävs för vidare etablering.

De olika testen fokuserar främst på yrkestrafiken där effekter på säkerhet, hastighet, trängsel och utsläpp anses ha stor potential. Testerna innefattar: att anpassa hastigheten efter antalet oskyddade trafikanter som rör sig i området, byta drivlina och reglera hastigheten för att fordonet ska få tillgång till att röra sig i vissa områden, samt skicka varningssignal till fordon och oskyddade trafikanter kring byggplatsutfarter för att förhindra olyckor.

Ta del av slutrapporten om Smarta Urbana Trafikzoner.