SPROUT


Den snabba framväxten av nya affärsmodeller och innovationer på mobilitetsområdet förändrar förutsättningarna för transportpolitiken och stadsutvecklingen.

I projektet SPROUT (Sustainable Policy RespOnse to Urban Mobility Transition) ska ett antal europeiska städer demonstrera övergången till hållbar mobilitet. Genom att bygga vidare på tilltänkta lösningar på kända stadsmobilitetsutmaningar - relaterade till både persontransport och stadslogistik - kommer SPROUTs arbete att fokuseras på att producera ny och praktikbaserad kunskap som ska kunna användas av andra städer.

Stadsmiljöförvaltningen medverkar genom att ge input och ta del av tester av olika mobilitetslösningar som fungerat i andra europeiska städer. Genom att hämta in erfarenheter från andra aktörer i liknande situationer som vår höjer vi stadens samt förvaltningens egen kompetens att hantera sådant.

Projektet sträcker sig från september 2019 till februari 2023.

Läs mer om SPROUT på nätverket POLIS’s webbplats.

Läs mer om SPROUT på projektets egna webbplats.