Till sidans huvudinnehåll

Utvecklande mötesplatser stärker grundsärskolan

Publicerad 24 februari 2022

Utbyte och likvärdighet. De senaste åren har lärare från grundsärskolorna i Göteborgs Stad träffats för att inspirera varandra och lära av varandras arbetssätt för att öka kvaliteten och likvärdigheten i elevernas undervisning. I podden Skolverkstan diskuteras hur detta och andra åtgärder kan stärka grundsärskolan.

I det senaste avsnittet av Skolverkstan gästar Tina Nahkuri von Eichwald, rektor på Hinnebäck grundsärskola och Jane Carlsson, speciallärare på Kannebäcks grundsärskola, grundskoledirektör Bengt Randén.

2019 identifierade rektorerna i Göteborgs grundsärskolor ett behov, uttryckt av lärarna: De ville utbyta erfarenheter och bli inspirerade av kollegor. Det blev starten för ett systematiskt arbete med mötesplatser för grundsärskolans lärare. Tina Nahkuri von Eichwald och Jane Carlsson har båda varit aktiva i utvecklingen.

– Jag tycker det har varit fantastiskt bra att vi har startat mötesplatserna, även om vi fick börja med digitala Teams-möten. Men vi har sett att vi har varandra och börjat utbyta erfarenheter och kunskaper, berättar Jane Carlsson.

Likvärdighet viktigt

Såväl Bengt Randén som de båda gästerna betonar att en ökad likvärdighet mellan stadens grundsärskolor är ett viktigt syfte med mötesplatserna. Samtidigt ska man ha med sig att förutsättningarna mellan skolorna varierar.  

– Jane jobbar i en skola med tolv klasser medan vi har tre klasser, så effekterna på lokal nivå kommer att se oerhört olika ut. Formatet ger förutsättningar för utveckling men det finns ingenting som säger hur och vad målet är för det måste få se annorlunda ut, säger Tina Nahkuri von Eichwald.

Likvärdighet, menar hon, bör också prägla hur de olika skolformerna hanteras inom förvaltningen.

– I längden tror jag på att normalisera vår skolform. Alltså att vi pratar om grundskola och grundsärskola i samma andetag. Vi är en grundskola men utifrån särskolans läroplan och utifrån de förutsättningar och behov våra elever har. Vi arbetar på ett kreativt sätt och det är ohyggligt roligt att vara med och försöka knäcka lärkoder för eleverna.

Kompetens en nyckelfråga

Frågan om hur morgondagens kompetensbehov ska uppfyllas är central både för grundskoleförvaltningen och för samhället i stort. Bengt Randén lyfter frågan hur man får fler att vilja satsa på en yrkesbana inom grundsärskolan.

– Genom att lyfta fram de fördelar som finns med att jobba inom grundsärskolan. Den glädje och inspiration det ger att arbeta med våra elever och i våra team med våra elevassistenter, att man kan lyfta fram bra verksamheter och olika arbetsområden som vi arbetar med, säger Jane Carlsson.

Tina Nahkuri von Eichwald fyller i:

­– Det är komplicerat med rekrytering, för det är fler yrkesgrupper än lärare vi behöver rekrytera till grundsärskolan. Det är även kompetenta och lämpliga elevassistenter. Och för att man ska orka arbeta i grundsärskolan så behöver det finnas struktur, tydlighet och förutsättningar för uppdraget – så är det ju för alla. Mervärdet, det är blicken från eleven när det glittrar till, eller när man efter fyra år ser: nu sitter det.

Lyssna på podden Skolverkstan

Fakta om podden Skolverkstan
När: En gång i månaden
Var: I de appar där poddar finns
Hur: Bengt Randén, grundskoledirektör samtalar med en gäst eller två om ett ämne
Varför: Lyfta frågor som är viktiga för skolan 

Fakta om Bengt Randén
Ålder: 60
Titel: direktör Göteborgs grundskoleförvaltning
Tidigare jobb: utbildningschef Göteborgsregionen (GR), utbildningschef Partille kommun, rektor med mera
Bra att veta om Bengt: gillar rock och har haft skivaffär i Haga. 

Fakta om Tina Nahkuri von Eichwald
Ålder: 48 år
Titel: rektor på Hinnebäck grundsärskola
Tidigare jobb: speciallärare och klasslärare inom grundsärskolan
Bra att veta om Tina: kan prata finska medan jag samtidigt tecknar svenskt teckenspråk 

Fakta om Jane Carlsson
Ålder: 62
Titel: speciallärare, förstelärare på Kannebäcks grundsärskola
Tidigare jobb: lärare i en förberedelseklass på Tretjärnsskolan i Angered. 
Bra att veta om Jane: tar sig gärna ut i vår natur, är vädret fint badar hon gärna ute på någon av våra närliggande öar! 

Fakta om grundsärskolan
Grundsärskolan är en skolform med egen läroplan för de elever i årskurs 1–9 som på grund av funktionsnedsättning behöver extra stöd för att nå upp till grundskolans kunskapskrav. Idag går mellan 700 och 800 elever i kommunala grundsärskolor i Göteborg och i dessa arbetar cirka 750 medarbetare. 

Fakta kring Hinnebäck grundsärskola
Ligger på: Hisingen, Tuve.
Antal elever: 19
Antal lärare: 3 klasslärare, 1 övergripande specialpedagog och 1 lärare i fritidshem
Antal medarbetare: 25
Största utmaning: trångboddheten i skolan
Största tillgång: eleverna och personalen 

Fakta kring Kannebäcks grundsärskola
Ligger i: Tynnered, Sydväst
Antal elever: 63 i åk 1–9, både ämnen och ämnesområden
Antal lärare: 13
Antal medarbetare: 70
Största utmaning: Att rekrytera behöriga speciallärare
Största tillgång: Kompetenta och engagerade medarbetare med möjlighet till kollegial utveckling, stöttning och lärande  

Läs mer om vardagen i grundsärskolan i Göteborg
Elevernas drömrum visas på Kulturhuset
Göteborg i miniatyr på Olshammarskolan
”Det är viktigt att vi lär oss så många tecken som möjligt”
Elevassistenten Mariell är en extra hand där det behövs
Likvärdighet är vardag på Hinnebäckskolans grundsärskola
Samspelet gör lärandet
Kannebäcksskolans pedagoger undervisar på två språk samtidigt
Olikheter lyfter arbetet på Svartedalsskolans fritidshem 

Läs mer om
Grundsärskolan i Göteborgs Stad
Hur det är att jobba på Göteborgs grundskoleförvaltning
Här kan du hitta lediga jobb inom grundsärskolan i Göteborg

${loading}