Till sidans huvudinnehåll

Ruotsinsuomalainen neuvosto


Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto on foorumi, jossa käydään neuvonpitoa ja vaihdetaan tietoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja Göteborgin kunnanjohdon välillä.

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto

Göteborgin Kaupunki kuuluu vuodesta 2011 suomen kielen hallintoalueeseen antaen Göteborgin ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle erityisiä oikeuksia. Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston tehtävänä on valvoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) puitteissa.

Neuvoston tehtävät ovat seuraavat:

  • Neuvosto toimii foorumina neuvonpidolle sekä kunnan neuvoa-antavana elimenä kysymyksissä, jotka liittyvät ruotsinsuomalaisen kulttuurin edistämiseen, suomenkieliseen kunnalliseen palveluun, sekä esikoulu- ja vanhushoitopalveluiden tarjoamiseen.
  • Neuvosto seuraa toimintasuunnitelmien sekä kaupungin toiminnan kehitystä.
  • Neuvosto voi tarvittaessa olla mukana toimintasuunnitelmien tarkistuksessa.
  • Neuvosto voi esittää toivomuksia asianomaisille virkahenkilöille sekä tehdä aloitteen kehitys- ja parannustoimiin.
  • Neuvoston tulee järjestää vuosittain avoin neuvonpito, johon kaikki ruotsinsuomalaisten oikeuksista kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita.

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston kaksikieliset pöytäkirjat löytyvät täältä.

Edustus 2023-2026

Löydät Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston jäsenet täältä (ruotsiksi).

Kokousajat 2023

31/1 Neuvonpito I / Samråd I
27/2 Neuvonpito II / Samråd II
Neuvonpito III / Samråd III
Neuvonpito IV / Samråd IV
Avoin neuvonpito / Öppet samråd

Viiteryhmä vanhustenhoito

Vanhustenhoitoviiteryhmä on ruotsinsuomalaisen neuvoston asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on välittää tietoa Göteborgin Kaupungille ruotsinsuomalaisen vähemmistön tarpeista ja toiveista.

Vanhustenhoitoviiteryhmän toiminta perustuu ruotsinsuomalaisten vanhusten tarpeiden edistämiseen kunnallisissa vanhushoito- ja hoivapalveluissa. Vanhustenhoitoviiteryhmä on laatinut kymmenen kohdan ohjelman, jota vanhushoidon prosessijohtaja jakaa kaupungin eri toimipisteisiin. Viiteryhmän puheenjohtaja on Anna-Liisa Parkkinen.

Kaikki ovat tervetulleita Vanhustenhoitoviiteryhmän toimintaan.

Kokousajat 2023
9/1 kello 17-19
Paikka: Teams
Yhteydenotot: sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se

Viiteryhmä kulttuuri

Kulttuuriviiteryhmä on ruotsinsuomalaisen neuvoston asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on välittää tietoa Göteborgin Kaupungille ruotsinsuomalaisen vähemmistön tarpeista ja toiveista.

Kulttuuriviiteryhmän toiminta perustuu ruotsinsuomalaisen kulttuuritarjonnan parantamiseen Göteborgissa. Viiteryhmä tekee töitä erityisesti lasten ja nuorten vähemmistökulttuurin elvyttämiseksi. Viiteryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Kyllönen.

Kaikki ovat tervetulleita kulttuuriviiteryhmän toimintaan.

Kokousajat 2023
10/1 kello 17-19
Paikka: Teams
Yhteydenotot: sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se

Viiteryhmä kieli ja koulutus

Kieli ja koulutus -viiteryhmä on ruotsinsuomalainen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on tiedottaa Göteborgin Kaupunkia vähemmistöryhmän tarpeista ja toiveista suomenkieliseen opetukseen sekäsuomen kielenkoulutukseen liittyvissäkysymyksissä.

Kieli ja koulutus -viiteryhmän toiminta perustuu suomenkielisen opetuksen parantamiseen Göteborgissa. Viiteryhmä tekee töitä erityisesti suomenkielisen esikoulu- ja peruskoulupetuksen laajentamisen puolesta. Viiteryhmän puheenjohtaja on Maarit Jaakkola, jaakkola.maarit@gmail.com.

Kaikki ovat tervetulleita kieli ja koulutus -viiteryhmän toimintaan. Osallistujat voivat jättää ehdotuksia kokouksen aiheiksi viiteryhmän digitaaliselle ilmoitustaululle ennen kokousta.

Kokousajat 2023
11/1 kello 17-19
Paikka: Teams
Ilmoittautumiset: sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}