Till sidans huvudinnehåll

Om läsfrämjande satsningar


I Göteborg genomförs årligen ett antal stadsövergripande och läsfrämjande insatser för barn.

Bokstart

Under det första året, redan innan vi kan tala, läggs en viktig grund för vårt språk. Sedan många år och i närmare 40 länder pågår en verksamhet som heter Bokstart. Syftet är att informera om den tidiga språkutvecklingen och ge tips om hur den kan stimuleras. Nyblivna föräldrar uppmuntras att prata, lyssna, läsa, berätta, sjunga och ramsa med sitt barn. Och barnet får bokgåvor.

Bokstart finns även i Sverige. I Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Norra och Södra Biskopsgården, Tynnered samt Östra och Västra Bergsjön gör anställda vid de lokala biblioteken hembesök då barnet är 6 och 11 månader. Familjer som får besök är de som fått sitt första barn eller sitt första barn fött i Sverige. Barnet får bokgåvor och de vuxna får information om språkutvecklingen vid den aktuella åldern. När barnet är 18 månader bjuds familjen in till biblioteket för de avslutande gåvorna. Bokstart samverkar med barnhälsovården och delar också ut en uppsättning gåvoböcker till öppna förskolan samt avdelningar med yngre barn på förskolor i de aktuella områdena

Mer information om Bokstart finns på bokstart.se eller på bibliotekens hemsidor.

Vuxen och barn läser en bok tillsammans.
Foto: Lo Birgersson

Läs ♥ högt

Att läsa högt för barn redan i tidig ålder ger stor effekt i form av ökat ordförråd, tidig läsförståelse och möjlighet till bättre framtida skolresultat. Och så är det en väldigt mysig stund. Därför har Biblioteken i Göteborg tagit fram ett antal bokpåsar för barn, med fantastiska böcker att läsa högt. Kategorierna är 0–2 år, 2–4 år och 4–6 år, med åldersanpassat innehåll. Urvalet av böcker har skett med stor omsorg. Tanken är att böckerna ska skapa läslust och hålla hög kvalitet, samtidigt som innehållet ska spegla en stor mångfald och bred representation. På vissa bibliotek finns också påsar på andra språk än svenska.

Påsarna är lätta att låna med sig och lånetiden är 3 veckor. Bokpåsarna finns på alla biblioteken i Göteborg samt på bokbussarna. För att läsa om innehållet i de 12 olika bokpåsarna, få tips om hur du kan läsa högt och varför det är värdefullt att läsa högt så kan du besöka webbsidan för Läs ♥ högt.

Läs ♥ förskola

Läs ♥ förskola är en läsfrämjande satsning och en del av Staden där vi läser för våra barn, en mobilisering inom Göteborgs stads jämlikhetsarbete med syfte att förstärka och utveckla läs- och berättarupplevelser för och med barn tidigt i livet. Göteborg vill öka jämlikheten genom att skapa likvärdiga livsvillkor för alla göteborgare. Högläsning med barn främjar barnets ordförråd, läslust och läsförmåga. På lång sikt bidrar det till att fler blir behöriga till gymnasiet, vidareutbildar sig och lättare får jobb.

Läs ♥ förskola är ett studiecirkelupplägg som ger oss ökad kunskap om olika typer av barnlitteratur och hur böcker och högläsning kan bidra in i barnets liv på en mängd olika sätt. Fokus riktas på hur förskolan kan använda bilderboken som utgångspunkt för sin undervisning. Satsningen bidrar även med information till föräldrar om deras viktiga roll som läsande förebilder. Studiecirklarna vänder sig till bibliotek och pedagoger inom förskola. Alla förskolor kan en gång om året ansöka om att delta i insatsen.

På sidan Läsoteket finns både inspiration och praktiska verktyg. På sidan Staden där vi läser för våra barn hittar du också goda exempel på läsfrämjande insatser.

Flicka i förgrunden läser en bok. I bakgrunden läser en vuxen för ett mindre barn.
Foto: Lo Birgersson

Åk 3-boken

I november varje år får alla barn som är elever i årskurs 3 komma till sitt stadsdelsbibliotek och hämta sitt exemplar av en särskilt utvald bok (ca 6 500 barn). Detta sker ofta under festliga former och pedagogerna har fått möjlighet att förbereda sig genom att delta i en fördjupningsdag om boken och dess pedagogiska möjligheter.

Åk 3-boken har delats ut i Göteborg sedan 2002. Boken är en gåva från biblioteken i Göteborg och bokutdelningen har till syfte att väcka läslust och det är lustläsning som står i fokus. Titeln väljs ut av en grupp barnbibliotekarier och pedagoger.

Litteraturveckan

En vecka varje år sedan 1990-talet fylls Göteborg av barn- och ungdomsboksförfattare och illustratörer. Som exempel deltog 2018 en bit över 50 författare och illustratörer, som tillsammans gjorde över 700 klassbesök – från förskoleklass till gymnasiet. Fler än 17 000 barn fick träffa besök av en författare eller illustratör. 2020 var Litteraturveckan helt digital.

Få en bok

Få en bok är en läsfrämjande insats som riktar sig till unga mellan 13 och 25 år i Göteborg. Medarbetare från Göteborgs bibliotek och kulturhus möter ungdomar på olika offentliga platser i staden, till exempel köpcentrum, idrottshallar och festivaler. Där delar vi ut böcker till unga, allt från romaner, facklitteratur, tecknade serier till lättlästa böcker. Vi boktipsar och öppnar upp till samtal om böckerna som delas ut, eller om läsning generellt, samt informerar om ungdomsaktiviteter på Göteborgs bibliotek och kulturhus.

Kontakta närmaste bibliotek

Har du synpunkter eller frågor om bibliotekens läsfrämjande arbete så kan du kontakta närmaste bibliotek.

${loading}