Till sidans huvudinnehåll
Mamma läser med sitt barn på biblioteket

För barn

Se bibliotekets aktiviteter för barn och få information om barns läsning och språkutveckling.

Språket börjar i magen

Den viktigaste personen för ditt barns språkutveckling är du! Språket utvecklas i samspel med dig och andra personer i barnets närhet. I det första gemensamma leendet och ögonmötet bekräftar du att du vill förstå och är nyfiken på vad ditt barn vill säga.

Kom igång att läsa

Barn idag växer upp med text runt omkring sig. I böcker, med leksaker, dataspel, teveprogram, tidningar, skyltar med mera. Barn är ofta snabba att själva skaffa sig kunskap om läsande och skrivande om de får rätt stöd i samspel med vuxna och andra barn.

Äppelhyllan

På Äppelhyllan hittar du tillgängliga medier, för barn och unga, som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Tillgängliga medier är till nytta för alla som behöver få en text anpassad på något sätt för att kunna läsa/ta del av den.

Relaterad information

Person som sitter med ett barn och kollar i en bok.

Läs högt för små barn

Att läsa högt tillsammans är värdefullt, 10 minuter om dagen kan förändra ditt barns liv. Ditt barns ordförråd och framtida läsförståelse utvecklas samtidigt som ni får en fin stund tillsammans.

${loading}