Till sidans huvudinnehåll

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus

Senast uppdaterad: 23 februari 2024 klockan 11:38

Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar allmänheten i området att hålla sig inomhus på grund av den hårda blåsten. Takpannor, skyltar och andra lösa föremål kan flyga iväg och utgöra en fara.

krisinformation.se

Namnsättning av gator


Visste du att Drottninggatan en gång hette Holländaregatan? Eller att Göteborg haft namn som har utgått, till exempel Smultrongatan och Småskolegatan? Nuvarande register innehåller över 7500 namn.

Det skulle vara svårt att hitta i staden om gatorna, vägarna och torgen inte hade namn. I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra stadsdelar, trafikleder, gator, broar, hamnar, parker, torg och vägar ska heta. Förslagen läggs fram till kulturnämnden för beslut. I namnberedningen sitter ledamöter för de politiska partierna.

Namnberedningen samarbetar också med andra förvaltningar. Det kan till exempel vara när man tar fram tekniska lösningar för adresserna.

Namn på gator, torg, parker och liknande kallas för ortnamn. Ortnamn är en förutsättning för att blåljusmyndigheterna, socialtjänst med flera ska kunna hitta rätt. När nya ortsnamn bestäms brukar Kulturnämnden se på hur man namngivit tidigare ortsnamn för att de inte ska skilja sig för mycket.

För förslag till ett nytt gatunamn gäller att det ska vara en ny och namnlös gata, namnet måste vara unikt och gärna ha en lokal, historisk anknytning. Ortnamnen döps inte efter levande personer. Kontakta namnberedningen med dina frågor.

Det finns en bok där du kan läsa mer om de namn som redan finns i staden. Den heter Göteborgs gatunamn 1621-2000 och finns att låna på biblioteken. I museidatabasen Carlotta kan du hitta alla ortnamn i Göteborg. Registret är under uppbyggnad.

Namnberedningens ledamöter

Siw Wittgren-Ahl (S), ordförande
siw.wittgren-ahl@politiker.goteborg.se

Lars O. Carlsson (M), vice ordförande
lars.o.carlsson@kultur.goteborg.se

Berit Larsson (V), ledamot
berit.larsson@kultur.goteborg.se

Robert Hammarstrand (S), ledamot
robert.hammarstrand@politiker.goteborg.se

Tina Wallenius (MP), ledamot
tina.wallenius@kultur.goteborg.se

Gunnar Lindgren (D), ledamot
gunnar.lindgren@kultur.goteborg.se

Lennart Duell (L), Ledamot
Lennart.duell@kultur.goteborg.se

Mariana Lundaby (KD), ledamot
mariana.de.lourdes.lundaby@politiker.goteborg.se

Kontakta namnberedningen

Har du synpunkter eller frågor kring namnsättning av gator så kan du kontakta namnberedningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Norra Hamngatan 12

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.963436546260263,57.706323594811316] }, "properties":{ "title":"Namnberedningen Göteborg", "content":"Norra Hamngatan 12" } }]
${loading}