Till sidans huvudinnehåll

Säkerhet på allmän plats


För att minska risken för att en eventuell fordonsattack genom att ett fordon färdas i hög hastighet på någon av våra folktätaste gator har stadsmiljöförvaltningen utfört ett antal åtgärder på stadens gator.

Skyddsbarriärer

Skyddsbarriärerna som finns på stadens gator är utformade för att begränsa möjligheten till att framföra ett fordon i hög hastighet på en längre sträcka. Tillsammans med polis, räddningstjänst och experter inom området har Göteborgs Stad tagit fram en barriär som ska ge skydd ur flera perspektiv vid en eventuell fordonsattack.

Barriärerna ska inte stänga ute trafik utan de är till för att begränsa och leda trafiken så att möjligheten att nå hög hastighet begränsas. Barriärernas placering är noga inmätt för att påverka eller störa verksamheterna så lite som möjligt, samtidigt som de skall ha maximal verkan.

Varje hinder väger fyra ton, de är tillverkade i betong. De är fyrkantiga med rundade hörn och överdelen är av träribbor. Om man vill göra det extra fint så finns det möjlighet att plantera blommor i kärl i mitten av enheten. På detta sätt erbjuder barriärerna möjlighet till sittplats och grönska i gaturummet

Säkerhetspollare

På ett antal platser runt staden har vi valt att begränsa trafiken ytterligare genom att stänga av trafiken helt och därmed möjligheten till genomfart. Här har vi istället för barriärer valt att placera pollare. Dessa är säkerhetsklassade och särskilt utformade för att de inte ska gå att forcera.

Vid Heden har vi placerat fundament för pollare i ändarna av den genomgående gång- och cykelbanan. På dessa fundament kommer pollare att monteras vid evenemang.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om säkerhet på allmän plats så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}