Till sidans huvudinnehåll
En gångbana i Angered Centrum med träd och buskar på vardera sida om den. På höger sida finns också en större grusbana med bänkar att sitta på. Det är en solig dag.

Torg och allmänna platser

Här hittar du information om hur kommunen sköter torg, andra allmänna platser och stadens parker. Och hur du ska göra om du vill använda någon plats, till exempel för att sälja saker på torget.

Gatubelysning

Här hittar du information om hur gatubelysningen underhålls, hur trasiga lampor åtgärdas och hur vi arbetar för att göra belysningen smartare, tryggare och miljövänligare.

Flaggning

Göteborgs Stad flaggar på de officiella flaggstängerna i staden, bland annat på Gustaf Adolfs Torg och vid Götaplatsen.

Säkerhet på allmän plats

För att minska risken för att en eventuell fordonsattack genom att ett fordon färdas i hög hastighet på någon av våra folktätaste gator har stadsmiljöförvaltningen utfört ett antal åtgärder på stadens gator.

Relaterad information

Företag och organisationer

Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Läs mer om hur du gör för att få använda stadens mark för till exempel evenemang, uteserveringar och byggetableringar.

Uppleva och göra

Offentliga toaletter i Göteborg

Här hittar du information om stadens offentliga toaletter, och vilka platser de finns på.

Två gungor omgivna av träd och buskar.
Uppleva och göra

Parker och lekplatser

I Göteborg finns ett 40-tal parker och nästan 300 lekplatser. För att kunna upptäcka nya platser eller återupptäcka gamla favoriter. Här hittar du även information om våra bemannade platser och vad som gäller för dig som hundägare.

${loading}