Till sidans huvudinnehåll

Flaggning


Göteborgs Stad flaggar på de officiella flaggstängerna i staden, bland annat på Gustaf Adolfs Torg och vid Götaplatsen.

Flaggning på paradstängerna med flera

Stadsledningskontoret ansvarar för flaggning på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg, takstängerna på Rådhuset, Börsen och Stadshuset, stängerna utmed Hamnkanalen samt stängerna på Götaplatsen och vid Stora Teatern.

Utöver nedan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor restriktivitet. Inga kommersiella flaggor hissas och förenings- och organisationsflaggor endast i undantagsfall.

Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269) , Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Stiftelsen Sveriges Nationaldag , vilka bygger på traditioner och seder.

Svenska flaggdagar

På svenska flaggdagar flaggar vi med svenska flaggor på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg, stängerna utmed Hamnkanalen och Rådhuset samt stängerna på Götaplatsen och vid Stora Teatern.

Extra allmän flaggdag

Regeringen har fattat beslut om en tillfällig allmän flaggdag fredag den 15 september 2023 för att fira att H.M. Konungen Carl XVI Gustaf varit Sveriges statschef i 50 år.

Svenska flaggdagar
Datum Dag
1 januari Nyårsdagen
28 januari Konungens namnsdag
12 mars Kronprinsessans namnsdag
Rörlig Påskdagen
30 april Konungens födelsedag
1 maj 1 maj
Rörlig Val till Europaparlamentet
(vart femte år)
29 maj Veterandagen
Rörlig Pingstdagen
6 juni Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Rörlig Midsommardagen
14 juli Kronprinsessans födelsedag
8 augusti Drottningens namnsdag
Rörlig Dag för val till riksdagen
(andra söndagen i september vart fjärde år)
24 oktober FN-dagen
6 november Gustaf Adolfsdagen
10 december Nobeldagen
23 december Drottningens födelsedag
25 december Juldagen

Flaggning på paradstängerna

Följande dagar hissas flaggor på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg. Vid flaggningen hissas aktuell flagga på mittstången och svenska flaggan på de två yttre stängerna.

Flaggning på paradstängerna
Datum Dag
6 februari Samernas nationaldag
24 februari Sverigefinnarnas dag
8 april Romadagen
9 maj Europadagen
17 maj Norges nationaldag
Rörlig Invigning West Pride
4 juni Göteborgs födelsedag
5 juni Danmarks grundlagsdag
17 juni Islands nationaldag
15 juli Tornedalingarnas dag
29 september Resandefolkets dag
(flaggas med svensk flagga)
6 december Finlands självständighetsdag

De nordiska ländernas flaggdagar

På de nordiska ländernas flaggdagar hissas aktuell flagga på paradstängerna samt på Götaplatsen.

Göteborgs Stads förtjänsttecken - Göteborgs födelsedag

Vid utdelning av Göteborgs Stads förtjänsttecken och tillika Göteborgs födelsedag 4 juni, hissas svenska flaggan på paradstängerna.

Flaggning för Sveriges erkända minoritetsfolk

I samband med i Sverige erkända minoritetsfolks (samer, romer) nationaldagar, tornedalingars dag, resandefolkets dag samt sverigefinnarnas dag, sker flaggningen på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg.

Val till Europaparlamentet

Från 1 april 2023 är det allmän flaggdag på valdagen för valet till Europaparlamentet. Valet sker vart femte år.

Invigning av West Pride

Som ett led i kampen för människors lika värde hissas regnbågsflaggan på paradstängerna vid invigningen av West Pride. Flaggningen sker vid en ceremoni på Gustaf Adolfs Torg.

FN-dagen och Europadagen

På FN-dagen och Europadagen hissas FN-flaggan respektive EU-flaggan på den mittersta av paradstängerna och svenska flaggan på de två övriga.

Officiella besök

Vid officiella besök till Göteborg kan aktuell nationsflagga hissas på paradstängerna ochvid speciellt viktiga besök även på övriga markstänger, varvat med svenska flaggor. Svenska flaggan intar då alltid hedersplatsen enligt flaggregelbok. På paradstängerna flaggas normalt med utländsk flagga i mitten, omgiven av svenska flaggor. Om besöket är från ett EU-land, flaggas även med EU-flaggan.

Övrig flaggning på paradstängerna

Flaggning på paradstängerna sker vid rekommendation av regeringen eller länsstyrelsen samt vid andra tillfällen enligt särskilda beslut.

Riktlinjer för flaggning (Rikskommittén Sveriges Nationaldag).

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om flaggning kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}