Till sidans huvudinnehåll

Parkering för lastbil och buss

Det finns regler för var och hur länge du får parkera i Göteborg. Tunga fordon kan du parkera på de flesta gator i industriområdena, men det finns även särskilda buss- och lastbilsparkeringar på några platser i staden.

Parkeringsförbud för tunga fordon delar av dygnet

För att underlätta framkomligheten och få en bättre trafikmiljö, får du inte parkera tunga fordon inom Göteborgs kommun på kvällar och nätter enligt följande:

Motorfordon med en totalvikt som överstiger 3,5 ton, traktor, motorredskap och frikopplat tungt släpfordon får du inte parkera på gator och vägar som är allmän platsmark. Detta gäller alla dagar klockan 19-7.

Här gäller inte förbudet

Förbudet gäller inte där andra parkeringsbestämmelser gäller genom lokala trafikföreskrifter (LTF) som har utmärkts med vägmärke.

Mer information om tung trafik.

Särskilda parkeringar för lastbil och buss

För dig som kör lastbil eller buss finns särskilda parkeringar på vissa platser. På parkeringskartan hittar du parkeringar som Göteborgs Stad ansvarar för. Du kan se var och hur länge du får parkera.

Kom ihåg att det är förbjudet att köra på tomgång i mer än en minut. Mer information om tomgångskörning.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om parkering för lastbil och buss så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}