Till sidans huvudinnehåll
Närbild på rullstolshjul och ben på fotstödet på rullstolen. I bakgrunden syns nedre kanten av en grön färdtjänstbuss.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare. Med riksfärdtjänst kan du resa från Göteborg till en annan svensk kommun utanför Göteborgs färdtjänstområde.

I fokus

Ena sidan av ett tåg i ett snöigt landskap.

Ska du resa med färdtjänst under jul eller nyår?

I år är bokningen för julresor inom Göteborgs färdtjänstområde öppen från 7 december till 21 december. Ska du resa utanför Göteborgs färdtjänstområde behöver du boka din resa senast 8 december.

Ansök om riksfärdtjänst

För att kunna göra en resa med riksfärdtjänst måste du ha ansökt om tillstånd och fått tillståndet beviljat. Sedan kan du boka en resa.

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör riksfärdtjänst i Göteborgs Stad. Till grund för riktlinjerna ligger politiska mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol. Riktlinjerna ska ses över årligen. De reviderades senast 17 juni 2022.
${loading}