Till sidans huvudinnehåll

Så utreder vi din ansökan

När du ansöker om färdtjänst utreds din ansökan av en handläggare. I normalfallet får du svar på din ansökan inom fem veckor. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss.

Vi utgår från din funktionsnedsättning

Handläggaren gör en bedömning om du utifrån din funktionsnedsättning har rätt till färdtjänst. Han eller hon utgår alltid från den lagstiftning som finns för färdtjänst. Vid prövningen väger handläggaren även in dina möjligheter att resa med anpassad allmän kollektivtrafik, exempelvis flexlinjen.

Begränsat antal fritidsresor

När det gäller färdtjänst är det skillnad på fritidsresor och så kallade väsentliga resor. De resor som kallas väsentliga är sådana som vi enligt lag inte får begränsa. Det kan vara resor till och från arbete eller studier, eller resor för att hämta och lämna barn på förskola. Andra resor, exempelvis för att besöka någon eller handla, kan däremot begränsas. Det är dessa resor vi kallar fritidsresor.

När det gäller fritidsresor är varje utredning individuell, men handläggaren utgår från vissa ramar. Du som inte kan resa på något annat sätt än med färdtjänst kan som högst få 312 fritidsresor. Du som även kan resa med flexlinjen kan få 208 fritidsresor med färdtjänst.

Färdtjänsttillstånd med eller utan flexlinjeresor

För att vi ska göra bedömningen att du kan resa med flexlinjen ska du ska kunna ta dig till flexlinjebussen självständigt. Har du svårt att ta dig till en mötesplats finns möjlighet att bli hämtad av flexlinjen på din adress, men då får det inte finns bommar eller andra hinder som gör att flexlinjebussen inte kan komma fram.

Om du beviljas färdtjänst kan du läsa i ditt beslut hur många fritidsresor du har blivit tilldelad. Där står det också om du bedömts kunna resa med flexlinjen. Om flexlinjen kan tillgodose ditt behov av service innebär det att vi kommer boka dina resor med den så länge resan går inom ett flexlinjeområde på tider som flexlinjen kör.

Om du inte har ett färdtjänsttillstånd men vill börja resa med flexlinjen kan du göra en anmälan till flexlinjen.

Kontakta serviceresor

Har du frågor om ditt färdtjänsttillstånd så kan du kontakta serviceresor.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Färdtjänsttillstånd", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Kontakta serviceresors kundservice

Har du andra synpunkter eller frågor om färdtjänst kan du kontakta serviceresors kundservice.

Kontakta serviceresors kundservice
${loading}