Till sidans huvudinnehåll

Socialsekreterare i samverkan med Polismyndigheten

Socialsekreterarnas roll är att arbeta tillsammans med polisen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp unga som varit inblandade i kriminalitet, missbruk, varit utsatt för brott eller som befinner sig i riskzonen. Vi arbetar med polisen på fältet och tillsammans med deras utredare. Vi träffar också unga som är anhållna eller häktade.

Det här arbetar socialsekreterarna med

Vi arbetar med att:

  • vara en snabb länk för de ungdomar och unga vuxna vi möter till socialtjänsten i deras stadsdel
  • ge kris- och motivationssamtal till personer som polisen gripit och som är misstänkta för brott samt till deras anhöriga
  • informera om och slussa till behandlingsinsatser gällande missbruk, medling samt brottsutsatthet.

Vi arbetar även med polisen i ärenden där det förekommer våld i nära relation. Vi söker upp de föräldrar som är anhållna och häktade och kontaktar våldsutsatta vuxna.

Socialsekreterare i samverkan med polis

Vi arbetar tillsammans med polisen ute på fältet, vid till exempel narkotikainsatser. På så sätt finns vi med direkt när ett brott begås, och kan sedan följa med under hela utredningen.

Meningen med vårt arbete är att få en snabb reaktion från socialtjänsten efter att ungdomar varit inblandade i kriminalitet. På så sätt kan vi fånga upp ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer i ett tidigt skede.

Vi finns också med vid förhör, hämtningar till förhör och vid husrannsakningar. Även här är syftet att samla information som överlämnas till stadsdelarnas socialtjänst. Vi ger information om och slussar till annat stöd.

Socialsekreterare vid polisens utredningsjour, Kriminalvårdens anhållningsavdelning och häkte

Vid polisens utredningsjour, Kriminalvårdens anhållningsavdelning och häkte i Göteborg arbetar vi genom att själva söka upp anhållna och häktade personer. Vår roll är att vara en länk mellan den anhållne eller häktade och socialtjänsten, frivårdsmyndigheten med flera.

Socialsekreterare vid polisens sektion Brott i nära relation

Informerar frihetsberövade föräldrar och vuxna boendes med barn vad man kan få för  hjälp och stöd.

Finns på plats för att hjälpa Socialtjänsten i planering och risk- och skyddsbedömning av situationen för de frihetsberövade personernas barn (och partners).

Ge våldsutsatta personer utan minderåriga barn information om vilket stöd, hjälp och skydd det finns att få i staden och får vid behov hjälp att komma i kontakt med dessa.

Hjälpa till när föräldrar som meddelas beslut om kontaktförbud så att de  förstår innebörden och konsekvenserna av beslutet och har kännedom om hur hen kan komma i kontakt med sina barn utan att bryta kontaktförbudet.

Gängsnacket - En guide för föräldrar och andra viktiga vuxna

Är du orolig för att kriminella gäng ska rekrytera ditt barn? Polisen har tillsammans med Länsstyrelserna i Sverige tagit fram en broschyr till föräldrar och andra viktiga vuxna. Broschyren ger information om hur man kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet.

Till broschyren finns en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som delar ut- och pratar om gängkriminalitet. Den finns på svenska och har översatts till nio andra språk. Språken är: engelska, tigrinska, turkiska, spanska, somaliska, persiska (farsi), franska, centralkurdiska (sorani) och arabiska.

Här finns broschyren:

Gängsnacket Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)


Kontakta socialsekreterare i samverkan med polisen

Har du synpunkter eller frågor kring socialsekreterarnas arbete i samverkan med polisen kan du kontakta socialsekreterarna.

E-post

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Relaterad information

Hitta socialkontor

Vänd dig till socialkontoret i ditt stadsområde om du själv eller någon närstående behöver stöd.

Stödcentrum för barn och unga

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om vilken hjälp du kan få och vart du ska vända dig i en akut situation

Omsorg och stöd

Hitta fältgrupp

Fältgrupperna finns där ungdomarna vistas och samtalar med dem och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö för dem. Fältsekreterarna eller fältarna, som vi kallas, besöker skolor, fritidsgårdar och andra samlingsplatser och är ute på eftermiddagar, kvällar och helger där ungdomarna är.

${loading}