Till sidans huvudinnehåll

Stöd vid kriminalitet och brott

Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Ungdomstjänst

Du som är mellan 15 och 20 år och har begått ett brott kan av tingsrätten dömas till ungdomstjänst. Tingsrätten bestämmer hur många timmar du döms till. Påföljdens längd kan variera från 20 till 150 timmar

Sociala insatsgrupper

Är du ung och vill sluta begå brott? Du kan få hjälp genom sociala insatsgrupper. Flera myndigheter samarbetar för att kriminaliteten inte ska bli en del av ditt liv.

Socialsekreterare i samverkan med Polismyndigheten

Socialsekreterarnas roll är att arbeta tillsammans med polisen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp unga som varit inblandade i kriminalitet, missbruk, varit utsatt för brott eller som befinner sig i riskzonen. Vi arbetar med polisen på fältet och tillsammans med deras utredare. Vi träffar också unga som är anhållna eller häktade.

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten i Göteborg samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Medling

Du som har varit inblandad i en brottshändelse eller en konflikt kan få hjälp i form av medling. Medling betyder att du kan ha en dialog med de inblandade med hjälp av en opartisk medlare för att prata om det som har hänt.

Relaterad information

Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Det kostar inget att besöka oss och vi har tystnadsplikt.

Hitta socialkontor

Vänd dig till socialkontoret i ditt stadsområde om du själv eller någon närstående behöver stöd.

${loading}