Till sidans huvudinnehåll

Medling


Du som har varit inblandad i en brottshändelse eller en konflikt kan få hjälp i form av medling. Medling betyder att du kan ha en dialog med de inblandade med hjälp av en opartisk medlare för att prata om det som har hänt.

Vad är medling vid brott eller konflikt?

Medling är ett frivilligt samtal som innebär att den som utsatts för brottet och den som begått brottet träffas för att prata om händelsen och dess konsekvenser. Medling ger dig möjlighet att berätta om din upplevelse från brottshändelsen och ställa de frågor som är viktiga för dig. Målet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av händelsen, vilket kan göra att det känns lättare att lägga händelsen bakom sig.

Medlingen sker tillsammans med en opartisk och utbildad medlare. Som medlare försöker vi skapa ett möte där ni båda får bli hörda av varandra och ges möjlighet att säga det som ni vill säga. Medling kan också ske genom att brev eller hälsningar skickas genom medlaren

Hur går en medling till?

Vi medlare träffar först båda parter, var för sig, i ett så kallat förmöte där du kan förbereda dig och ta ställning till om medling är något för dig. I ett förmöte kan du även hälsa något eller ställa frågor till den andra personen via medlaren.

Efter förmötet kan du själv bestämma om du vill gå vidare med medling. Om du vill medla tar vi kontakt med den andra personen och bjuder in hen till ett enskilt förmöte.

Om ni båda vill träffas förbereder vi ett medlingsmöte som sker på en plats som känns neutral för er båda. Ni kommer till medlingen vid olika tidpunkter och träffar först medlaren var för sig. Efter medlingsmötet avslutar medlaren genom att prata med er var för sig och ni lämnar mötet vid olika tidpunkter.

Du får gärna ha med dig någon som stöd för dig till förmötet med medlaren och även till själva medlingsmötet.

Förutsättningar för medling vid brott

Medling vid brott regleras i lagen om medling med anledning av brott (2002:445). Medling ersätter inte polisens eller domstolens arbete. För medling vid brott krävs att brottet är helt eller delvis erkänt.

Medling kan ske före eller efter en eventuell rättegång, och du som är inblandad i händelsen har möjlighet att påverka när medlingen ska ske.

Om personer som träffas i en medling vill komma överens om ett avtal kring gottgörelse i form av beteendeavtal, ekonomiskt avtal eller ett arbetsavtal, kan medlaren hjälpa till med det.

Vad kan medling innebära för dig?

Forskning visar att medling är positivt både för brottutsatt och gärningsperson. Medling minskar risken för att gärningspersonen återfaller i brott.

Våra erfarenheter är att brottsutsatta som deltagit i medling ofta känner att de blivit lyssnade på. De upplever att de fått ge sin bild av vad som hänt och har fått svar på sina frågor om händelsen.

Gärningspersoner som deltagit i medling förstår efteråt mer av det som hänt och kan till exempel känna en lättnad över att få träffa den andra personen. Både brottsutsatt och gärningsperson upplever ofta att det är lättare att gå vidare efter att de träffats och samtalat med varandra.

Det här är en röst från en person som varit med om ett brott och sedan träffat sin gärningsperson. Filmen handlar om Carin och hennes tankar och funderingar efter att hon varit med om en medling. Hon blev överfallen och misshandlad när hon var på väg hem från att ätit middag på stan.

Frågor och svar

 • Vem kan kontakta oss?

  • Du som har blivit utsatt för brott
  • Du som har begått ett brott
  • Polisen, kriminalvården, socialtjänsten, skolor med flera som har frågor om medling skulle kunna vara en insats

 • Vad gör jag om jag vill vara med om medling?

  Ta kontakt med oss så bokar vi in ett enskilt möte. Där får du mer information om vad medling skulle kunna innebära för dig och du får också möjlighet att berätta vad du har varit med om. Efter det kan du själv bestämma om du vill gå vidare och hur.

  Om du bestämmer dig för att du vill delta i medling, tar vi en kontakt med den andra personen och bjuder in honom eller henne till ett enskilt möte. Om ni båda vill delta i en medling ordnar vi ett möte.

  Om du inte vill träffa den andra personligen kan vi till exempel framföra en hälsning eller överlämna ett brev.


 • Hur stödjer medlaren mig?

  Medlaren är där för att stödja dig under mötet. Du får träffa medlaren i förväg och prata om vad en medling är och ta upp dina funderingar. Medlaren finns sedan med under mötet med den andre personen och du får även prata enskilt med medlaren efter mötet.

  Medlaren ser till att samtalet går till på ett bra sätt och att du får säga det du vill. Det ger dig en bättre möjlighet till att bli hörd.


 • Varför bör jag delta i medling?

  Medling ger dig möjlighet att få prata med den andre personen om vad du har upplevt och hur du känner dig efter brottet. Du och den andre styr själva samtalet och bestämmer vem eller vilka som ska vara med.

  Samtalet kan handla om saker som har betydelse för dig, till exempel frågor kring brottet eller konflikten mellan er. Du kan också prata med den andre personen om hur ni vill förhålla er till varandra i framtiden.Kontakta Medlingsverksamheten

Har du synpunkter eller frågor kring medling så kan du kontakta Medlingsverksamheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-367 93 43
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Norra Hamngatan 8

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962227607097777,57.7062786357195] }, "properties":{ "title":"Medlingsverksamheten", "content":"Norra Hamngatan 8" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Fax
031-367 94 13

Relaterad information

Hitta socialkontor

Vänd dig till socialkontoret i ditt stadsområde om du själv eller någon närstående behöver stöd.

Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Det kostar inget att besöka oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en brottsutsatt eller du som är vittne till ett brott är välkommen.

${loading}