Till sidans huvudinnehåll

Stöd för dig som vill lämna kriminalitet

Samlad avhopparverksamhet Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har verksamheter som vänder sig till dig som vill lämna en kriminell gruppering/nätverk, våldsbejakande extremistisk miljö eller hederskontext. SAV vänder sig i första hand till personer som vill lämna en kriminell gruppering /nätverk.

GVI Göteborg- vägra gängvåld

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska våld i kriminella miljöer. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att våldshandlingar får konsekvenser.
${loading}