Till sidans huvudinnehåll

Samlad avhopparverksamhet Göteborgs Stad


Göteborgs Stad har verksamheter som vänder sig till dig som vill lämna en kriminell gruppering/nätverk, våldsbejakande extremistisk miljö eller hederskontext. SAV vänder sig i första hand till personer som vill lämna en kriminell gruppering /nätverk.

Vem kan kontakta samlad avhopparverksamhet?

Samlad avhopparverksamhet (SAV) vänder sig till personer som vill ha hjälp att lämna ett kriminellt nätverk/gäng/gruppering och som vill förändra sin livsstil. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara bosatt eller skriven i Göteborg och vara över 18 år.

När du söker hjälp hos oss gör vi en bedömning av din situation för att utreda hur ärendet ska hanteras vidare och vilka behov du har.

Vi har tystnadsplikt och du behöver inte polisanmäla för att få hjälp. Hos oss ansöker du frivilligt och du kan när du vill avbryta processen. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt samverkar vi, med ditt samtycke, med andra myndigheter.

För personer som vill lämna eller har behov av hjälp kopplat till våldsbejakande extremistisk miljö finns Resursteam vid radikalisering och våldsbejakande extremism. Kontaktuppgifter till resursteamet hittar du längre ner på den här sidan.
Finns du i en hederskontext och vill ha stöd och hjälp kring den frågan finns kontaktuppgifter länger ner på sidan.

Vill du hoppa av ? Så når du oss:

Avhoppartelefonen:  020- 50 80 80, öppen vardagar kl 9-15

Om vi inte svarar – lämna meddelande om det är tryggt att vi ringer upp eller sms:ar.

E-post:  avhopparverksamheten@socialcentrum.goteborg.se

Om du mejlar – skriv hur du vill bli kontaktad.

Vid behov av hjälp från socialtjänsten utanför avhoppartelefonens öppettider
kontakta Socialjouren på telefon 031-365 87 00.

Stöd till anhöriga

Om du är anhörig till någon som vill hoppa av, som ska eller redan har hoppat av ett kriminellt nätverk kan du kontakta oss för att få råd och stöd. Vi kräver inte att avhopparen har kontakt med oss för att du ska få stöd.

Vanliga frågor och funderingar som vi kan hjälpa till att besvara är:

 • Vilket stöd kan avhopparen få?
 • Vad innebär det att vara anhörig till någon som hoppat av? Vilket ansvar har jag som anhörig?
 • Hur ska jag hantera eventuella frågor om den som hoppat av?
 • Hur ska jag tänka kring säkerheten?
 • Vad händer med oss som blir kvar när avhopparen flyttar?
 • Kan jag fortfarande ha kontakt med den som hoppar av?
 • Kan jag få hjälp att flytta tillsammans med en avhoppare?
 • Vad händer med gemensamma barn och eventuellt umgänge?

Stöd och information till professionella

SAV vänder sig till personer som vill ha hjälp att hoppa av från ett kriminellt nätverk/gäng/gruppering och som vill förändra sin livsstil. SAV arbetar stadsövergripande med personer som tillhör Göteborg och är över 18 år.
Vi jobbar enbart utifrån Socialtjänstlagen, ej med tvångslagstiftning. Vi arbetar inte med ekonomiskt bistånd, utan detta ansöker klienten om hos ordinarie socialförvaltning. Vi arbetar inte med målsägande som behöver skydd.

SAV har också ett uppdrag att arbeta metodutvecklande och konsultativt gentemot professionella för att sprida kunskap och bidra till en likvärdig behandling över staden.

Så går det till när man vill hoppa av:

Klienten kontaktar SAV för att få stöd i att lämna ett kriminellt nätverk och sitt kriminella liv. Kontakten kan antingen tas på egen hand eller med hjälp av någon professionell. Ibland har man redan bestämt sig för att hoppa av och ibland vill man bara ha information för att kunna ta ett beslut.

Om klienten vill så gör vi en bedömning om hen är en avhoppare eller en särskild avhoppare (se beskrivning nedan). Om klienten bedöms som en särskild avhoppare handlägger SAV hela avhopparärendet. Om klienten bedöms som en avhoppare lämnar SAV över till ordinarie socialtjänst om klienten samtycker till det.

Kriterier avhoppare:

 • Koppling till ett kriminellt nätverk/gäng/gruppering
 • Hotbild kan finnas
 • Motiverad att förändra din livsstil och lämna kriminaliteten
 • Kan ofta bo kvar i Göteborg men behöver ibland byta område eller flytta utanför Göteborg

Kriterier Särskild avhoppare:

 • Tydlig koppling till ett kriminellt nätverk/gäng/gruppering
 • Bekräftad hög hotbild
 • Motiverad att förändra din livsstil och lämna kriminaliteten
 • Förmåga att ta till sig ett avhopparprogram
 • Väntar inget längre fängelsestraff
 • Behöver nästan alltid flytta från Göteborg

Hänvisningar till andra verksamheter

Resursteam vid radikalisering och våldsbejakande extremism, Stadenövergripande uppdrag Göteborg.

Vill du hoppa av från en våldsbejakande extremistisk miljö? Eller är du anhörig och är orolig för att någon finns i riskzonen för att radikaliseras eller dras in i en sluten eller extremistisk livsstil? Vi erbjuder information, råd och stöd till personer anhöriga samt konsultativt och koordinerande stöd till personal inom förskola, skola och socialtjänst.

Tel. Koordinator: 031-367 90 97

SIG - Sociala insatsgrupper i Göteborg (18-25 år)

Nordost
Tel. SIG/Ung Angered – 031-365 1234
E-post: ungangered@socialnordost.goteborg.se

Tel. SIG/Ung Öst – 031-365 43 79

Hisingen
Tel. SIG/Ung Hisingen – 031-366 69 29

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg

Kunskapscentrums uppdrag är att initiera, stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.
Tel. 031-365 00 00 (växel)
E-post: Kunskapscentrum@stadshuset.goteborg.se
(för allmänna frågor, använd inte e-post till känslig information)

Resursteam Heder

Du vänder dig till Resursteam heder i den del av Göteborg där du bor om du eller någon du känner är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det går att vara anonym. Teamen är mobila och vi kan möta upp dig på lämplig plats.

Hitta resursteam heder

Regionalt stödcentrum heder

Vi finns till för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi finns också till för dig som i ditt arbete möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller personer som lever med hedersnormer. Med oss kan du prata om din situation och sådant som är svårt.

Tel. 020-34 03 03
E-post: stodcentrumheder@socialcentrum.goteborg.se

Regionalt stödcentrum heder

Stödcentrum för brottsutsatta i Göteborg 

Samtalsmottagning för dig som är brottsutsatt, anhörig eller vittne till brott
Tel. 020-520 530
E-post: stodcentrum@socialcentrum.goteborg.se

Avhopparverksamheter i andra städer

Stockholm
För avhopparverksamhet i Stockholm kontakta socialtjänsten i aktuell stadsdel.
För akut hjälp utanför kontorstid kontakta socialjouren på
Tel. 08-508 40 000 alt via
E-post: socialjouren.sof@stockholm.se

Malmö
Konsultationsteamet - Socialförvaltningen Malmö stad
Tel. 040- 34 39 99
E-post: konsultationsteamet@malmo.se

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}