Till sidans huvudinnehåll

Patientförsäkring

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för sin hälso- och sjukvård. Du kan anmäla en patientskada om du anser att Göteborgs Stad, eller en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, orsakat skadan.

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för patienter/brukare som skadas inom kommunens hälso- och sjukvård. Försäkringen hanteras av stadens försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon och kan ge ersättning enligt Patientskadelagen. Exempel på skadehändelser som kan ersättas är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling, felaktig ordination av läkemedel.

Observera att patientskador som sker inom landstingets/regionens vård ska anmälas till Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) på lof.se

Vård som bedrivs av Göteborgs Stad

Göteborgs Stad bedriver viss vårdverksamhet som exempelvis äldrevård, vård av funktionshindrade och vård i skolan. Som vårdgivare har kommunen skyldighet att ha en patientförsäkring som ersätter personskador som orsakas i samband med vård.

Skadeanmälan

Har du drabbats av en patientskada orsakad av en vårdgivare inom Göteborgs Stad eller av en privat vårdgivare som utför vård i stadens regi kan du göra en anmälan.

Spara ner eller skriv ut en skadeanmälan med de uppgifter du har fyllt i. Skicka sedan anmälan med e-post eller vanlig post till stadens skadereglerare Van Ameyde. Inom kort kommer du att kontaktas av en skadereglerare.

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende så kan du få ditt ärende omprövat om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Ompröva beslut

Kontaktuppgifter

E-post: gotalejon@vanameyde.com

Adress:
Van Ameyde Sweden
Järnbruksvägen 7
372 02 Kallinge

Telefon: 0457-250 20

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}