Till sidans huvudinnehåll

Försäkring

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för sin hälso- och sjukvård. Du kan anmäla en patientskada om du anser att Göteborgs Stad, eller en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, orsakat skadan.

Patientförsäkring

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för sin hälso- och sjukvård. Du kan anmäla en patientskada om du anser att Göteborgs Stad, eller en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, orsakat skadan.

Ompröva beslut om patientförsäkring

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende så kan du få ditt ärende omprövat om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.
${loading}