Till sidans huvudinnehåll

Råd om försäkringar


Vissa förändringar i livet kan du förutse men du kan inte förutse allt som kommer att hända. En försäkring gör att du kan klara ekonomin bättre när samhällets grundskydd inte är tillräckligt eller när något helt oförutsett händer i framtiden.

Samhällets grundskydd

Genom socialförsäkringen ger samhället dig ett ekonomiskt grundskydd om du blir sjuk, får barn eller går i pension. Du kan läsa mer om hur socialförsäkringen fungerar på Försäkringskassans webbsida eller i broschyren Socialförsäkringen.

Om du arbetar och har ett kollektivavtal får du ytterligare skydd genom din arbetsgivare. Det kan vara vid sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.

Vilka försäkringar behöver du ha?

Hemförsäkring

I första hand är det viktigt att ha hemförsäkring. Det är ett grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller alla hemförsäkringar bland annat ett reseskydd, ett rättsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd). Läs mer om och jämför hemförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå - Hemförsäkringar 

Barnförsäkring

Har du barn är det bra att skaffa en barnförsäkring (med olycksfalls- och sjukförsäkring) så tidigt som möjligt efter barnets födsel. Läs mer om och jämför olika barnförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå - Barnförsäkringar

Alla barn som är folkbokförda i Göteborg har en olycksfallsförsäkring genom Göteborgs Stad från 0 år. Till denna försäkring är det möjligt att själv lägga till en sjukförsäkring. Läs mer på sidan om barn- och elevförsäkringar.

A-kassa för dig som har ett arbete

Att vara med i en a-kassa är också en grundförsäkring. Om du blir arbetslös kan det vara helt avgörande för hur du kan klara din ekonomi. Vilken a-kassa du kan välja hittar du på Sveriges A-kassor

Bilförsäkring

Om du har bil är det lag på att du har en trafikförsäkring från första dagen du äger bilen. Annars blir det mycket dyrt, och du får krav om betalning från Trafikförsäkringsföreningen. Läs mer om och jämför olika bilförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå - Bilförsäkringar

Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Syftet med en sjuk- och olycksfallsförsäkring är framför allt att den ska ge ekonomisk kompensation om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall och får en bestående skada. Det är viktigt att tänka på att försäkringsbeloppet ofta sänks med stigande ålder. Har du flera försäkringar kan du få ersättning för bestående invaliditet från alla försäkringarna. Läs förhandsinformationen innan du köper försäkringen. Det kan finnas väsentliga begränsningar framför allt om det gäller sjukdomar och olycksfall. Läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå - Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Hur fungerar en försäkring?

En försäkring är ett avtal med ett försäkringsbolag. Avtalet gör att du kan få pengar eller annan ersättning när försäkringen täcker en skada som du råkat ur för. Avtalet har begränsningar och omfattar inte allt. Premien är det som försäkringen kostar. Självrisk är det belopp som du får stå för själv. En försäkring gäller alltid för framtida händelser. Den gäller aldrig för något som har hänt innan försäkringen tecknades.

  • Försäkringar kan tas antingen som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring.
  • En gruppförsäkring kan tecknas av alla som till exempel har samma arbetsgivare eller fackförening.
  • En individuell försäkring kan bli mer anpassad efter just dina behov.
  • Gruppförsäkringen kan kosta mindre för dig men kan också ge dig ett sämre skydd och lägre ersättning.

När du har bestämt dig för vilket skydd och vilka försäkringar du behöver ha är det bra att jämföra innehållet i de olika försäkringar som försäkringsbolagen erbjuder. Du kan då medvetet välja vad du vill köpa och från vilket bolag. Konsumenternas försäkringsbyrå har många olika jämförelser av försäkringar. Du får en bra överblick av vad som erbjuds av de olika försäkringsbolagen på marknaden och det blir lättare att välja.

Se över dina försäkringar

Se över vilket försäkringsskydd du redan har, och när avtalen går ut. Du kan upptäcka att du saknar någon viktig försäkring eller att du behöver komplettera med en tilläggsförsäkring. Du kanske har skydd genom flera försäkringar. Står du som medförsäkrad på någon annans försäkring? Det är viktigt att vara försäkrad på olika sätt men det kan vara onödigt och dyrt att vara överförsäkrad. Om du blir kontaktad av en försäkringsförmedlare eller säljare - teckna inget avtal förrän du har fått se försäkringsvillkoren. Begär alltid att få villkoren hemsända först så att du kan läsa igenom och få svar på dina frågor innan du bestämmer dig. Många bolag erbjuder mängdrabatt om du har fler än en försäkring i samma bolag.

Kontakta budget- och skuldrådgivarna

Har du frågor om privatekonomi är du välkommen att kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 08 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Budget- och skuldrådgivning Göteborg", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Öppettider

${loading}