Till sidans huvudinnehåll

Förvaltarenheten


Förvaltarenheten har förvaltare och gode män anställda i Göteborgs Stad på uppdrag av Överförmyndarverksamheten och träder in när det är för svårt för en privatperson att vara den behövandes stöd.

Förvaltarenheten stöder vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Du som är i behov av hjälp av en god man har rätt att ansöka om att få en god man. Även dina närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man till dig. Ansökan skickar ni direkt till tingsrätten. Företrädare för socialtjänsten eller sjukvården är inte behöriga att ansöka om god man. Däremot finns en skyldighet att anmäla till överförmyndaren om en person har behov av god man.

Ansökan om god man

Den som har förvaltare eller god man kallas för huvudman. Förvaltarenheten hjälper huvudmännen med ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Vårt förordnande är indelat i tre uppdrag:

 • Att bevaka huvudmannens rätt - vi företräder den enskilde inför myndigheter och domstolar, samt bevakar rätten till bidrag och vård och omsorg
 • Att förvalta huvudmannens egendom - vi förvaltar tillgångar och skulder och ser till att den enskildes medel används till hans eller hennes nytta
 • Att sörja för huvudmannens person - vi ger råd och stöd i personliga förhållanden. Vi samarbetar med vårdgivare, myndigheter och anhöriga

Tingsrätten beslutar i varje enskilt fall hur omfattande uppdraget ska vara.

Så här arbetar vi

Vår roll är att samordna stödet till huvudmännen, därför samarbetar vi med olika delar av samhället, myndigheter, och inte minst anhöriga. Vi arbetar för att huvudmännen ska få:

 • En stabil ekonomi och ekonomisk självständighet utifrån den enskildes egna förutsättningar
 • En egen, permanent bostad, anpassad efter den enskildes behov och i första hand i Göteborg. Målet är ett eget kontrakt tillsammans med olika stödåtgärder
 • Ett fungerande socialt nätverk. Målet är att upprätta ett socialt nätverk och att få till en samverkan för att tillgodose huvudmannens behov
 • En anpassad daglig sysselsättning – organiserade aktiviteter tillsammans med andra, utanför boendet

Du som har kontakt med förvaltarenheten – så hanterar vi dina personuppgifter:

Vilka personuppgifter behandlas av oss och varför?

Förvaltarenheten hanterar dina personuppgifter för att den som är god man eller förvaltare ska kunna sköta sitt uppdrag. Det gör vi enligt lagen som heter Föräldrabalken (1949:381) kapitlen 11 och 12.

Du som är huvudman

Du som får hjälp av förvaltarenheten med en god man eller en förvaltare kallas för huvudman. Förvaltarenheten hanterar till exempel de här uppgifterna om dig:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Dina kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer och e-postadress
 • Uppgifter om din hälsa, din ekonomi och dina sociala omständigheter.
 • Uppgifter om dina anhöriga, närstående och andra personer i din närhet.
 • Uppgifter som lämnas till oss för att god man eller förvaltare ska kunna sköta uppdraget.

Du som är anhörig eller närstående:

 • Vi kan behöva registrera ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress.

Dina personuppgifter samlas och sparas i pappersform och digitalt hos Förvaltarenheten. Det är bara behörig personal på förvaltarenheten som har tillgång till dina personuppgifter.

Så länge du är aktuell hos oss sparar vi dina personuppgifter. Om du inte längre är huvudman hos förvaltarenheten gör vi en gallring av uppgifterna om dig efter en tid.

Insamling och utlämning av personuppgifter

När en god man eller förvaltare får ett nytt uppdrag, kan förvaltarenheten hämta personuppgifter från andra myndigheter och personer. Dina personuppgifter kan också skickas vidare. Till exempel skickar vi uppgifter vidare till Försäkringskassan för att söka bidrag eller ersättningar åt dig som är huvudman hos oss.

Här finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter: Så behandlar socialförvaltningen Centrum personuppgifterKontakta Förvaltarenheten

Har du synpunkter eller frågor om Förvaltarenheten?

Öppettider

Telefon

Telefon
031-367 90 40

Besöksadress

Stora Badhusgatan 14

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.957741773916002,57.704538654969745] }, "properties":{ "title":"Förvaltarenheten", "content":"Stora Badhusgatan 14" } }]

Postadress

Stora Badhusgatan 14
411 21 Göteborg

Fax
031-367 90 41
${loading}