Till sidans huvudinnehåll
En parad med flaggor

Veterandagen


Veterandagen 29 maj är en internationell dag som uppmärksammar insatserna för fred och demokrati i världen. Göteborgs Stad arrangerar årligen en parad och ceremoni på veterandagen för att hedra och minnas de som gett sig ut på internationella uppdrag åt försvaret, polisen, tullen, kustbevakningen, kriminalvården och andra myndigheter.

På Veterandagen uppmärksammas och hedras de som staten sänt ut i världen på fredsbevarande och humanitära uppdrag. Göteborgs Stad ordnar varje år tillsammans med Försvarsmakten, Polismyndigheten, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Soldathemmet Göteborg en parad och ceremoni där alla är välkomna att delta.

Varje år uppmärksammar också Försvarsmakten veteraner som tjänstgjort i ett särskilt uppdrag och delar till dessa ut Försvarsmaktens jetong för internationella insatser. 

Sedan 2011 har veterandagen statsceremoniell status och 2018 blev det en officiell flaggdag.

Alla är välkomna

Veterandagen är öppen för alla. Utlandsveteraner, anhöriga och allmänheten är välkomna. Veterandagen inleds med en parad i centrala Göteborg. Många år har paraden skett från Götaplatsen till Gustav Adolfs torg där en högtidlig ceremoni tar vid. Försvarsmaktens jetong för internationella insatser delas ut. Ceremonin innehåller också tal från representanter från bland annat Försvarsmakten och kommunfullmäktige, kransnedläggning, tyst minut, musik och sång.

Samarbetspartners

Veterandagen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, kulturförvaltningen, och flera parter:

  • Försvarsmakten sänder ut personal genom FN, NATO och EU. Cirka 600 av Sveriges veteraner är anslutna till Göteborgs garnison.
  • Polismyndigheten i Sverige har cirka 100 poliser ständigt ute i världen på uppdrag av FN eller EUPOL. Svensk polis har ur internationell synvinkel hög kompetens och är språkkunniga och därför eftersökta som personal.
  • Sveriges Veteranförbund har lokala föreningar i hela landet. I Sverige finns cirka 100 000 veteraner, varav 15 000 i Göteborgsområdet.
  • Soldathemmet Göteborg ger i samverkan med Göteborgs garnison ett psykosocialt stöd till hela soldathemsfamiljen – både innan, under och efter olika insatser.


Kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

Kontakt för veterandagen

Avdelning Bibliotek och kulturhus inom kulturförvaltningen ansvarar för veterandagen. Har du synpunkter eller frågor om veterandagen kan du skicka e-post direkt till oss.
${loading}