Till sidans huvudinnehåll

Universell utformning


Funktionshinderfrågor handlar ofta om problem i den byggda miljön och det räcker inte att undanröja hinder, vi behöver också skapa möjligheter i det nya som byggs.

Universell utformning innebär sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de kan användas av alla människor i största möjliga utsträckning utan behov av senare anpassning eller specialutformning. 

Universell utformning är grundläggande för flera politikområden, som funktionshinder, gestaltad livsmiljö och digital offentlig service.

Konferens 2023: Staden ska funka för alla - Utopi eller möjlighet?

Se 2023 års konferens som ägde rum den 7 december. Inspelningen ligger publicerad fram till och med 22 december. 


För mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad

Maria Printz, 031-368 12 38, maria.printz@stadsbyggnad.goteborg.se

Malin Michaelson, 031-368 23 34, malin.michaelson@stadsbyggnad.goteborg.se

Filmer på Youtube kring universell utformning


Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om universell utformning kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}