Till sidans huvudinnehåll

EU-valet 2024


Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. EU-val sker vart femte år i alla medlemsländer. På denna sida hittar du information om var, när och hur du kan rösta i Göteborg.

Arbeta som röstmottagare

Just nu söker vi dig som vill göra en insats och arbeta som röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Som röstmottagare skapar du möjlighet för väljare i Göteborgs Stad att utöva sin demokratiska rättighet - att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.  Mer information om uppdraget finner du på sidan goteborg.jobbaival.se. Där kan du också lämna din intresseanmälan.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
    medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Rösta på valdagen

På valdagen den 9 juni röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 8-21.

Röstkortet innehåller information om vart du ska rösta

Ibland behöver vi byta lokaler där man kan rösta. Kontrollera därför ditt röstkort så du vet vilket valdistrikt du tillhör och var du ska rösta. Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress senast den 22 maj. Ta med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta.

Förtidsrösta från den 22 maj

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår från 22 maj till 8 juni. Förtidsrösta gärna tidigt i perioden om du vill undvika köer. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige.

Om du inte kan ta dig till din vallokal på valdagen den 9 juni finns det minst en röstningslokal i varje kommun som har öppet klockan 8-21.

Information om platser och öppettider kommer publiceras i början av april 2024.

För att förtidsrösta behöver du ha med dig din id-handling och ditt röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan röstmottagarna skriva ut ett nytt röstkort åt dig.

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands under valet till Europaparlamentet kan rösta från utlandet. Du kan brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat. Hos Valmyndigheten kan du läsa mer om hur, var och när du kan rösta från utlandet.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta av röstmottagarna i förtidsröstningslokalen eller i din vallokal, om du behöver det.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal eller din vallokal kan du rösta med bud. I varje förtidsröstningslokal och vallokal går det att hämta material för budröstning. Det går också att beställa materialet via val.se eller genom att ringa till valnämnden i din kommun.

Har du ingen som kan agera bud kontaktar du valnämnden i din kommun för att få hjälp att rösta. Bor du i Göteborg behöver du meddela valnämnden ditt behov av hjälp så tidigt som möjligt under förtidsröstingsperioden, dock senast klockan 15 på valdagen.

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få

Tillgänglighet

Alla lokaler som används som vallokaler och röstningslokaler i Göteborg är tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar. På några ställen kan du behöva använda hiss eller en annan ingång än huvudentrén om du har svårt att gå i trappor. På dessa platser ska det vara väl skyltat. Information om tillgängligheten i just din val- eller röstningslokal kommer publiceras i maj. Om du inte finner svaren på dina frågor om en specifik vallokal i Göteborg är du välkommen att kontakta valnämndens kansli på telefon 031-365 00 00.

I varje vallokal finns det en låg skärm för dig som behöver sitta ner och göra i ordning din röst. Röstmottagarna finns där för att hjälpa dig och svarar gärna på dina frågor.

Allmän information om val

På Valmyndighetens webbplats finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val och statistik.

Information om valet på olika språk, som lättläst och på teckenspråk 

På Valmyndighetens webbplats hittar du information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk. Här finns också instruktionsfilmer om hur det går till att rösta i vallokal samt hur det går till att förtidsrösta. 

Vad kan jag rösta på?

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka partier och kandidater du kan rösta på samt hur röstningsförfarandet går till.

Klaga, överklaga och anmäla

Klaga på röstmottagningen

Det är röstmottagarna på röstmottagningsstället som ska se till att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning bland valsedlarna och i lokalen. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst. Om du tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, kan du i första hand påpeka detta för röstmottagarna.

I andra hand kontaktar du valnämnden i kommunen. Valnämnden i kommunen ansvarar för att utbilda och utse röstmottagare samt att se till att röstmottagningen och rösträkningen på valnatten går rätt till.

Överklaga valresultatet

Om du anser att ett fel eller misstag har begåtts som påverkar valresultatet kan du överklaga utgången av valet. Överklagan skickas till valprövningsnämnden.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att överklaga ett val eller en folkomröstning

Vissa händelser kan vara brott

Det är ett brott att till exempel försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också ett brott att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Dessa händelser ska anmälas till polisen och kan leda till böter eller fängelse.

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämndens kansli bistår valnämnden i detta arbete. Har du frågor som rör röstningen i Göteborg kan du kontakta Valnämndens kansli på telefon 031-365 00 00.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Här kan du läsa mer om valnämnden i Göteborg


Kontakta valnämnden

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965919454797191,57.707849084899394] }, "properties":{ "title":"Valnämndens kansli", "content":"Postgatan 16" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}