Till sidans huvudinnehåll
Skylt där det står vallokal och en stor pil till vänster.

Val och folkomröstningar i Göteborg

Vart fjärde år är det val för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Vart femte år sker dessutom val till Europaparlamentet.

Valnämnden

Valnämnden i Göteborg ansvarar för att planera, samordna och  genomföra val och folkomröstningar i Göteborg.

Lansera ett folkinitiativ

Folkinitiativ innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet.

Valstärkande insatser 2022

Inför de allmänna valen 2022 genomförde Göteborgs Stad insatser för ett mer jämlikt valdeltagande. Valambassadörer befann sig på gator och torg för att prata om rösträtt och demokrati.

Val 2022

Den 11 september 2022 var det val. Då röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Relaterad information

Kommun och politik

Valmyndigheten

${loading}