Till sidans huvudinnehåll

Ta del av beslut och underlag


Du kan ta del av underlag, protokoll och beslut som är viktiga för styrning, ledning och utveckling av Göteborgs Stad och de kommunala verksamheterna.

Allmänna handlingar

Kommunal verksamhet lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänhet och massmedier ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling. En allmän handling kan vara sekretessbelagd.

Allmänna handlingar

Handlingar och protokoll

För alla fullmäktige-, nämnd- och styrelsesammanträden i kommunen finns det handlingar och protokoll. I dessa kan du läsa om bakgrund och underlag för de olika sammanträdespunkterna och vilka beslut som tagits. Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag:

Sök handlingar och protokoll

Diarium och arkiv

Allmänna handlingar som finns på en myndighet registreras i myndighetens diarium. Äldre allmänna handlingar finns i arkiv.

Sök i diarium och arkiv

Anslagstavla

På Göteborgs Stads digitala anslagstavla presenteras anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stads nämnder och från de kommunala samordningsförbunden Göteborgsregionen och Tolkförmedling Väst.

Anslagstavla

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Du är välkommen att sitta med som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan också se sammanträdet via webbsändning eller lyssna på Närradion - direkt eller i efterhand.

Kommunfullmäktige

Politisk ordlista

Vissa ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation kan vara svåra att förstå. Här hittar du förklaringar till några av de vanligaste orden. Hör gärna av dig om du inte hittar det ord du söker.

Politisk ordlista

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om beslut och underlag kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}