Till sidans huvudinnehåll

Rådhuset

Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg är Göteborgs stadshus och där sitter den politiska ledningen. Rådhuset har byggts om och renoverats varsamt för att behålla sin speciella karaktär. Ombyggnaden av Rådhuset har rönt stort intresse långt utanför Göteborg.

Om Rådhuset

Den gamla delen av Rådhuset är från 1672 och ritad av arkitekten Nikodemus Tessin den äldre. Huset har byggts om och till flera gånger. Den mest kända och omtalade delen av Rådhuset är från 1937 och ritad av arkitekten Erik Gunnar Asplund. Asplunds tillbyggnad är ett exempel på funktionalism (arkitekturstil från 1920- och 30-talet) med internationell ryktbarhet.

Renoveringen har utförts med stor varsamhet, då det både handlat om att bevara och samtidigt anpassa huset till den nya verksamheten och för att uppnå dagens krav på tillgänglighet. Vissa delar har återställts, medan det har varit möjligt att göra nya rum av andra. Rådhuset är byggnadsminnesförklarat och mycket arbete har lagts ner på att försöka hitta lösningar som stämmer överens med Asplunds intentioner.

Sedan mars 2014 används Rådhuset som kontor och mötesplats för den politiska ledningen i Göteborg.

Rådhuset ligger vid Gustaf Adolfs Torg och har adress Gustaf Adolfs Torg 1.

Läs mer om Rådhuset

Det kommunala bolaget Higab förvaltar Rådhuset och stadsledningskontoret är hyresgäst.

Du kan läsa mer om Rådhuset på Higabs webbsida

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Rådhuset kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

Träbänk i naturen med ett hjärta.
Omsorg och stöd

Borgerlig vigsel i Rådhuset

Vill du gifta dig i Rådhuset? Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Ni behöver inte vara skrivna i Göteborg för att få vigas borgerligt i Göteborg.

${loading}