Till sidans huvudinnehåll

Fakturor för inköp av varor och tjänster

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Göteborgs Stad har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.

Varje år köper Göteborgs Stad varor och tjänster för runt 20 miljarder kronor. Oftast producerar Göteborgs Stad tjänster och service i egen regi, men i vissa fall köper vi verksamhet på ramavtal av externa utförare.

Det här kan du få reda på

Informationen om fakturorna publiceras i Excelformat och innehåller:

  • nämnd eller förvaltning som fakturan är bokförd på
  • leverantörens namn
  • leverantörens organisationsnummer
  • fakturanummer
  • verifikationsnummer (Göteborgs Stads numrering)
  • konto som fakturan är bokförd på
  • kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller)
  • konterat belopp exklusive moms.

Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter, vilket skulle strida mot Dataskyddsförordningen (GDPR). Av samma anledning är inte leverantörens namn och organisationsnummer publicerade när det gäller enskilda firmor.

Rättningar eller korrigeringar (så kallade ombokningar) av fakturorna kan ha skett efter att materialet har publicerats.

Ny organisation för stadsutveckling 2023

Göteborgs Stad gjorde vid årsskiftet 2022/2023 en omorganisation. De fem förvaltningarna fastighetskontoret, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret avslutades den 31 december 2022. Fakturor för dessa finns bara till och med 2022.

Istället skapades fyra nya förvaltningar den 1 januari 2023 – stadsbyggnadsförvaltningen, exploateringsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen.

Ny nämndorganisation 2021

Göteborgs Stad gjorde vid årsskiftet 2020/2021 en omorganisation. De tio stadsdelarna Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg samt Social resursförvaltning avslutades den 31 december 2020. Fakturor för dessa finns bara till och med 2020.

Så här gör du

Behöver du bara översiktlig information räcker det att du gör det första steget. Vill du har mer information om specifika fakturor går du vidare och fyller i formuläret för att beställa fakturabild.

Hämta information om de fakturor som du är intresserad av

Information om fakturorna listade månadsvis

Behöver du mer information?

Vill du har mer detaljerad information om specifika fakturor så beställer du en fakturabild. För att göra din beställning behöver du verifikationsnumret som hör till fakturan. Den hittar du i Excelfilen som du sparat ned. Du kan beställa högst 20 fakturabilder per beställning.

Fyll i formuläret för att beställa fakturabild

Beställ fakturabild

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}