Till sidans huvudinnehåll

Om stadsrevisionen


Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer som ansvarar för granskningen. Bland dem utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer som självständigt ansvarar för granskningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Revisorerna anlitar yrkesrevisorer som sakkunniga biträden i granskningarna.

Förtroendevalda revisorer leder arbetet

De förtroendevalda revisorerna ansvarar för granskningen av kommunens verksamhet. De är politiker men utför sitt uppdrag oberoende från partipolitiken. Genom granskningen säkerställer de att kommunen genomför uppdragen som kommunfullmäktige har beslutat om på ett effektivt, ändamålsenligt och lagligt sätt.

Bland revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ansvarar för granskningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger.

I slutet av varje verksamhetsår lämnar revisorerna en övergripande revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den framgår särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder eller bolag. Varje år tar de förtroendevalda också fram en årsredogörelse som sammanfattar all granskning som stadsrevisionen har gjort under året.

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs Stads revisionsreglemente. I sitt uppdrag följer revisorerna också god revisionssed.

Kontaktuppgifter till våra förtroendevalda revisorer

Revisionskontorets uppdrag

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar yrkesrevisorer som är sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna. 

För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor. Samtliga yrkesrevisorer är medlemmar i Skyrev, som är en branschorganisation för yrkesrevisorer i Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Stora Badhusgatan 6

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.958920287654543,57.705154523035134] }, "properties":{ "title":"Stadsrevisionen", "content":"Stora Badhusgatan 6" } }]
${loading}