Till sidans huvudinnehåll
Stadssilhuett

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer som ansvarar för granskningen. Bland de förtroendevalda utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ansvarar självständigt för granskningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger.

Granskning som pågår

All granskning utgår ifrån en revisionsplan som de förtroendevalda revisorerna beslutar om varje år. Med utgångspunkt i revisionsplanen tar revisorerna fram granskningsplaner för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen. Granskningsplanerna blir klara under våren.

Våra revisionsrapporter

I våra rapporter redogör vi för våra granskningar. Rapporterna är ordnade per enhet och år, från och med verksamhetsåret 2018.

Årsredogörelser och revisionsberättelser

I slutet av ett verksamhetsår tar stadsrevisionen fram en årsredogörelse som sammanfattar årets granskning. De förtroendevalda revisorerna skriver även en koncernövergripande revisionsberättelse.

Nämndledamöters ansvar

I skriften Nämndledamöters ansvar kan du läsa om nämndernas lagstadgade ansvar och det revisionsansvar som det innefattar. Den redogör också för de kriterier som revisorerna utgår ifrån när de bedömer nämnderna.

Om stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer som ansvarar för granskningen. Bland dem utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer som självständigt ansvarar för granskningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Revisorerna anlitar yrkesrevisorer som sakkunniga biträden i granskningarna.

Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur stadsrevisionen behandlar dina personuppgifter.

Relaterad information

Förtroendevalda revisorer

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna i förtroendemannaregistret. Där ser du även vilka bolag respektive revisor är lekmannarevisor för.

${loading}