Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer


Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Rösta i fyllnadsval till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 

Den 14 december hålls fyllnadsval till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer. En person ska väljas till en ledig plats för den svenskromska gruppen. Du som identifierar dig som tillhörig den nationella minoriteten romer har möjlighet att lägga din röst.  

 • Valet sker i entrén till Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs torg 4.  
 • Det är öppet för röstning mellan klockan 10.00 och 19.00. 
 • Valet är till den lediga posten för en svensk rom. 
 • Du röstar personligen och legitimerar dig innan du lägger din röst.  

Kandidater: 

Roberto Josef 
Vill arbeta för romska ungdomars och kvinnors rättigheter samt för att stärka romska ungdomars möjligheter i samhället.  

Rossanna Müller 
Vill arbeta för romska ungdomars möjlighet att forma sin framtid genom utbildning och arbete. 

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten, i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa Reglemente för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Rådet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Rådet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Öppna möten är inte beslutande möten, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna mötena lyfts aktuella frågor. Öppna möten är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i Göteborgs Stad och förtroendevalda.

Sammanträdestider hösten 2023

Torsdag 21 september klockan 14.30-17.00
Tisdag 7 november klockan 14.30-17.00
Torsdag 14 december klockan 14.30-17.00

Ledamöter

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer:

 • Bianca Knutsson
 • Bagir Kwiek
 • Marcela Kovacsova
 • Rami Raim
 • Nuri Selim
 • Soraya Post
 • Tuula Friman
 • Juha Nyman

Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}