Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer


Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten, i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa Reglemente för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Rådet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Rådet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Öppna möten är inte beslutande möten, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna mötena lyfts aktuella frågor. Öppna möten är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i Göteborgs Stad och förtroendevalda.

Sammanträdestider hösten 2023

Torsdag 21 september klockan 14.30-17.00
Tisdag 7 september klockan 14.30-17.00
Torsdag 14 december klockan 14.30-17.00

Val 2023

I valet den 23 maj röstades följande representanter fram till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer:

  • Bianca Knutsson
  • Natali Nyman
  • Bagir Kwiek
  • Marcela Kovacsova
  • Rami Raim
  • Nuri Selim

De kommer tillsammans med Soraya Post, Tuula Friman och Juha Nyman nomineras som ledamöter till rådet. Kommunstyrelsen ska därefter fastställa rådets sammansättning.

Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}