Till sidans huvudinnehåll

Verksamhet inom stadsledningskontoret


Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi samt kommunens strategiska planering och utveckling. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget, verksamhetsplaner och övriga styrande dokument.

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontoret ansvarar för fyra huvudområden:

 • Ledning och samordning av Göteborgs Stads strategiska planerings- och uppföljningsprocess inklusive utförandet av uppsiktsplikt och ansvar för stadens styrmodell och ägarstyrning av bolag.
 • Ärendeprocessen med beredning av beslutsunderlag samt utförande av särskilda uppdrag.
 • Ledning och samordning av gemensamma verksamhetsfrågor och utvecklingsområden inom Göteborgs Stad.
 • Samordningen av det personalpolitiska uppdraget.

Stadsledningskontoret arbetar inom åtta verksamhetsområden

 • Ärende och utredning
 • Planering, uppföljning, analys och ekonomi
 • Utveckling av stadens verksamheter
 • Samhälle och omvärld
 • HR
 • Kommunikation
 • Juridik
 • Kontorsledning

Övriga verksamheter som ligger under stadsledningskontoret

Borgerlig vigsel

Brottsförebyggande verksamhet

Internationellt samarbete

Kvalitetsutveckling

Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Statistik Göteborg

Stiftelser

Säkerhet och beredskap

Vårt Göteborg, nättidning

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}