Till sidans huvudinnehåll
Bild på Gustaf Adolfs torg med Börsenhuset och Stadshuset i fokus.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av stadsdirektören. Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och strategiska planering.

Relaterad information

Kommunalråd och biträdande kommunalråd

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till kommunalråden i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar hittar du på sidan om kommunstyrelsen.

Vår verksamhet

Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi samt kommunens strategiska planering och utveckling. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget, verksamhetsplaner och övriga styrande dokument.

Så behandlar vi personuppgifter

Stadsledningskontoret kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter på stadsledningskontoret utgår från syftet med behandlingen.
${loading}