Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för stadsbyggnadsförvaltningen


Stadsbyggnadsförvaltningen har cirka 460 anställda fördelade på sju avdelningar.

Avdelningar

  • strategi och taktik
  • detaljplan
  • bygglov
  • geodata och lantmäteri
  • HR-avdelning
  • ekonomiavdelning
  • utveckling och styrning

Är du exploatör och planerar ett större projekt?

Mejla en förfrågan om ett förmöte till kundservice@ stadsbyggnad.goteborg.se så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.

Spontanansökningar för praktikplats och examensarbete

Har du frågor om eller vill skicka en spontanansökan om exjobb eller praktikplats så ska du kontakta vår HR-avdelning: hr-support.stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se 

Ledning och kontaktuppgifter

I förvaltningsledningen ingår direktör, avdelningschefer, stadsarkitekt och enhetschef för kommunikation.

Stadsbyggnadsdirektör

Henrik Kant
henrik.kant@stadsbyggnad.goteborg.se

Stadsarkitekt

Björn Siesjö
bjorn.siesjo@stadsbyggnad.goteborg.se

Ekonomiavdelningen

Erik Olsson Stenkil, avdelningschef
erik.stenkil@stadsbyggnad.goteborg.se

HR-avdelningen

Andreas Folkesson, avdelningschef
andreas.folkesson@stadsbyggnad.goteborg.se

Utveckling- och styrningsavdelningen

Tomas Carlsson, avdelningschef
tomas.carlsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Andrea Utbult
andrea.utbult@stadsbyggnad.goteborg.se

Kommunikationsenheten

Sofia Höwing, enhetschef  
sofia.howing@stadsbyggnad.goteborg.se

Strategi- och taktikavdelningen

Jenny Adler, avdelningschef 
jenny.adler@stadsbyggnad.goteborg.se

Detaljplanavdelningen

Henrik Levin, avdelningschef
henrik.levin@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet detaljplan nordost

Ellen Dember, tf enhetschef 
ellen.dember@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet detaljplan sydväst

Hanna Cedergren Kaplan, enhetschef  
hanna.kaplan@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet detaljplan centrum öst

Arvid Törnqvist, enhetschef  
arvid.tornqvist@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet detaljplan centrum väst

Maria Lejon, enhetschef  
maria.lejon@stadsbyggnad.gotborg.se

Enhet detaljplan Hisingen centrum

Eva Tenow, enhetschef   
eva.tenow@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet detaljplan Hisingen

Karolin Rosgardt, enhetschef   
karoline.rosgardt@stadsbyggnad.goteborg.se


Karta över detaljplanenheternas ansvarsområden

Bygglovavdelningen

Carita Sandros, avdelningschef
carita.sandros@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet bygglov nordväst

Jessica Aunell, enhetschef
jessica.aunell@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet bygglov sydost

Kristin Häljestig, enhetschef
kristin.haljestig@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet bygglov nordost

Johan Hagsgård, enhetschef
johan.hagsgard@stadsbyggnad.goteborg.se

Enhet bygglov sydväst

Pia Hermansson, enhetschef
pia.hermansson@stadsbyggnad.goteborg.se

Karta över bygglovenheternas ansvarsområden

Tillsynsenheten

Liza Schramm, enhetschef
liza.schramm@stadsbyggnad.goteborg.se

Bostadsanpassningsenheten

Simon Edman Lekemo, Tf. enhetschef
simon.edman@stadsbyggnad.goteborg.se

Geodata- och lantmäteriavdelningen

Andreas Jonsson, avdelningschef
andreas.jonsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Organisationskarta

Ett organisationsschema som visar avdelningarna på stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}