Till sidans huvudinnehåll
Illustration av ett större hus med träd och moln. Framför dessa finns en pratbubbla med en laptop och en pratbubbla med en glödlampa.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den fysiska planeringen av staden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data.

Organisation och ledning

Stadsbyggnadsförvaltningen har cirka 460 anställda fördelade på sju avdelningar.

Våra verksamheter

Stadsbyggnadsförvaltningen är en av flera fackförvaltningar inom Göteborgs Stad med uppdraget att arbeta med stadsutveckling.

Så behandlar vi personuppgifter

När du kommer i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Studiebesök på stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen tar för närvarande inte emot studiebesök.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från stadsbyggnadsnämnden.

<none>

Beställ allmänna handlingar från stadsbyggnads­förvaltningen

Hos stadsbyggnadsförvaltningen kan du begära ut allmänna handlingar genom våra e-tjänster, e-post, telefon eller besök. Vi har bland annat handlingar som inkommit och tagits fram i samband med handläggning av bygglov och detaljplan.

${loading}