Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för socialförvaltningen Nordost


Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen leds av direktören och består av sju avdelningschefer och en förvaltningscontroller.

Organisationsskiss över förvaltningen.
Organisationsschema för socialförvaltningen Nordost.

Förvaltningsdirektör

Fredrik Johansson
Telefon: 031-365 40 19
E-post: fredrik.johansson@socialnordost.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Simon Flodén
Telefon: 031-366 00 24
E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Stab och kommunikation

Lena Carlsson
Tf avdelningschef
Telefon: 031-365 20 31
E-post: lena.c.carlsson@socialnordost.goteborg.se

Ekonomi

Niklas Lindebäck
Avdelningschef
Telefon: 031-365 12 57
E-post: niklas.lindeback@socialnordost.goteborg.se

HR

Frida Johansson
Avdelningschef
Telefon:031-365 82 36
E-post: frida.johansson@socialnordost.goteborg.se

Vuxen och försörjningsstöd

Här finns myndighetsutövning för vuxna och försörjningsstöd, samt insatser till stöd för dessa målgrupper.

Bjarne Öhman
Avdelningschef
Telefon: 031-365 12 12
E-post: bjarne.ohman@socialnordost.goteborg.se

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Här finns resursenheter för familj, barn och vuxna.

Alessandro Rezaei
Avdelningschef
Telefon: 031-366 67 01
E-post: alex.rezaei@socialnordost.goteborg.se

Barn och unga

Här finns myndighetsutövning och resursenheter riktade till barn och unga.

Karen Alvstad
Avdelningschef
Telefon: 031-365 53 33
E-post: karen.alvstad@socialnordost.goteborg.se

Stadsområde, välfärd och fritid

Här finns fritidsverksamhet, trygghetsarbete, folkhälsoarbete och medverkan i samhällsplaneringen.

Tobias Gröndahl
Avdelningschef
Telefon: 031-365 13 59
E-post: tobias.grondahl@socialnordost.goteborg.se

Kontakta socialförvaltningen Nordost

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta socialförvaltningen Nordost.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Förstamajgatan 2A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.031991630416165,57.75309287046246] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Nordost", "content":"Förstamajgatan 2A" } }]

Postadress

Box 47107
402 58 Göteborg

${loading}